Vore det inte bra om kvinnor kunde göra vad de ville och skita i vad män gör eller vad deras familjer vill?

Det tycker vi i LUF. Kvinnor och flickor i Sverige och resten av världen lever fortfarande i ofrihet, det hindrar dem från att ta makten över sig själva och sina liv.

Kvinnor behöver frihet från förlegade attityder, från förtryck och från familjen. Idén om att kvinnors kroppar och sexualitet tillhör någon annan måste skrotas, här och i resten av världen. Tjejers rätt till individuell frihet måste sättas före familjens vilja att bestämma. Men kvinnor behöver också bättre möjligheter att tjäna egna pengar. Kvinnor ska kunna känna att arbete lönar sig och inte aktivt uppmuntras till att ta allt ansvar för barn och hem. Därför driver LUF kampanjen ”både feminist och kapitalist” – för om vi ska uppnå jämställdhet mellan könen måste vi vara båda. 

LUF:s förslag i korthet:

  • Korta föräldraförsäkringen till 12 månader och dela den lika mellan vårdnadshavare.
  • Ja till kvinnliga företagare i välfärden- förbud mot vinster i välfärden slår hårdast mot kvinnor. 
  • Kväv hedersförtrycket – förbjud föräldrar från att ta sina barn utomlands för tvångsgifte eller könsstympning.
  • Skapa fler skyddade boenden med specialistkompetens inom hedersförtryck där både tjejer och killar som känner sig hotade av sin familj kan få skydd
  • Utbilda myndighetspersonal som möter barn, ungdomar och unga vuxna utsatta för hedersförtryck
  • Inför sex- och samtyckesundervisning i de nationella läroplanerna och läromedel inom grund- och gymnasieskola
  • Öka samverkan mellan polis, vård och rättsväsende för att få fram bevisning vid sexualbrott.
  • Ta emot fler kvotflyktingar så att fler kvinnor kan fly från krig.