2017 års Bertil Ohlinmedalj i guld tilldelas skriftställaren Anders Johnson.

Johnson får utmärkelsen för ett imponerande författarskap, där de liberala värderingarna löper som en tydlig röd tråd. I hans över 120 böcker framhåller Johnson återkommande värdet av näringsfrihet, yttrandefrihet, jämställdhet, internationalism och öppenhet för ett gott och framgångsrikt samhälle.

Anders Johnsons bildningssträvan och pedagogiska förmåga saknar motstycke i den moderna politiska författarsfären. Om något visar Johnsons skribentgärning att det inte finns någon motsättning mellan fakta som kunskapsgrund och tydliga värderingar.

Medaljen delas ut under Liberala ungdomsförbundets utbildning Universitet Liberal i Örebro.

Bertil Ohlingruppen genom
Patrick Krassén

Anders Johnson på Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/Anders_Johnson
Hemsida: http://www.skriftstallet.se/