Valberedningen för Liberala ungdomsförbundet 2023 har arbetat i flera veckors tid med intervjuer och överläggningar. Valberedningens mål har varit att presentera en styrelse som har kapacitet och förmåga att både förvalta LUF:s politiska arv och samtidigt utveckla vårt förbund.

En styrelse som går all in
Liberala Ungdomsförbundets kommande verksamhetsår kommer att präglas av Europaparlamentsvalet. Valberedningen ser ett stort behov av en förbundsstyrelse beredda att kavla upp ärmarna, där den goda erfarenheten av utåtriktat arbete och värvning behålls för att vinna röster till LUFs toppkandidat och nya medlemmar till förbundet.

Ledare som tänker rätt är stora, men de som tänker fritt är större
Förnya er eller dö gäller alla politiska rörelser i alla tider. Att tänka nytt, men utan att göra avkall på LUFs grundprinciper är viktigt för att lyckas såväl organisatoriskt som i debatter. Den styrelse vi föreslagit har ett utvecklingsdriv som inte bara kommer förvalta det bästa med LUF, utan också våga förbättra det som inte fungerar.

Rappa i käften och ideologiskt grundade
Vi har valt att nominera en styrelse som lägger stor vikt vid ideologi och kandidater som har erfarenhet av debatten både mot socialister och ytterkanterna i svensk politik. Ungdomsförbundet ska starkt kunna leverera på sin roll som ideologisk ledstjärna och vakthund. Därför lägger valberedningen fram ett förslag som rymmer både en stark ideologisk ryggrad och skickliga politiker tydligt profilerade inom olika områden.

I övrigt har valberedningen lagt vikt vid av distriktens uppmaning att undersöka flera namn utöver de kandidater som aviserat sin kandidatur. Vi är övertygade om att det förslag som vi nu lägger kommer ha god förankring i förbundet och utgöra den bästa ledning förbundet kan få under det verksamhetsår som väntar.

Valberedningens förslag ska ses som en helhet där ledamöters kunskap och erfarenhet kompletterar varandra. Vi har stort förtroende för kandidaterna och är trygga med det förslag vi härmed överlämnar till kongressen. Bakom förslaget står en enhällig valberedning.

 

Valberedningen nominerar följande till följande poster:

Förbundsordförande: Erik Berg (omval)
Förste vice förbundsordförande: Anton Holmlund (omval)
Andre vice förbundsordförande: Elin Hjelmestam (nyval på posten, omval i styrelsen)

Ledamöter i alfabetisk ordning:
Alex Nilsson (omval)
Andreea Vanciu (nyval)
Hedvig Lindgren (omval)
Liv Näslund (nyval)
Marcus Willershausen (omval)
Viktor Karlsson (omval)

Internrevisorer:
Simona Mohamsson
Karl-Philip Nilsson

Dechargeutskott:
(Sammankallade) Christoffer Karlsson
Jakob Norrhall
Karin-Mäki Kala
Adrian Kasperczyk
Ulla Lovcalic

Vid frågor kontakta valberedningens ordförande Lovisa Lanryd på llanryd@gmail.com.

Valberedningen har bestått av:
Ordförande: Lovisa Lanryd
Vice ordförande: Christian Brundu

Ledamöter (personlig suppleant):
Josefin Fällgren (Johan Graff)
Ellen Österberg (suppleant har lämnat förbundet under årets gång och därmed avsagt sig sitt uppdrag)
Anna Aronsson (Jacob Hallberg)
Ebba Gretander (Emil Rapp)
Albin Nordqvist Karlsson (Jenny Grahn)