LUF valberedning 2021 består av: 

Anna Horn (ordförande)

Elias Collin (vice ordförande)

Ordinarie ledamöter:

Soroush Rezai (lämnade posten 28 april 2021)

Emil Hammarlund

Hedda Persson Elsässer

Simon Damberg

Albin Nordqvist Karlsson

Personliga suppleanter:

Samuel Andersson (ersatte Soroush Rezai som ordinarie 28 april 2021)

Erik Ekerlid

Johanna Wyckman

Julia Ulveström

Mårten Björn-Andersson

Valberedningen för LUF 2021 har arbetat i två veckors tid med intervjuer och överläggningar. Valberedningens mål för kommande verksamhetsår har varit att kunna presentera en styrelse som har kapacitet och förmåga att arbeta under en tuff valrörelse. Valberedningen har efterfrågat gedigen tidigare distriktserfarenhet, god politisk förmåga och en förståelse för hur LUF ska förhålla dig till Liberalerna under kommande valrörelse.

Inför en stundande valrörelse såg valberedningen tidigt ett behov av att ha en styrelse som kan möta de utmaningar det innebär, både när det gäller kunskap om politik och arbetsinsats. Valberedningen har därför valt att intervjua flera kandidater utöver de personer som kandiderat offentligt.

Valberedningens förslag ska ses som en helhet där ledamöters kunskap och erfarenhet kompletterar varandra. Vi har stort förtroende för kandidaterna och är trygga med det förslag vi härmed överlämnar till kongressen. Följande förslag har antagits av en enhällig valberedning:

Förbundsordförande: Romina Pourmokhtari (omval)

Förste vice förbundsordförande: Erik Berg (nyval på posten omval i presidiet)

Andre vice förbundsordförande: Olle Johnsson (nyval på posten omval i styrelsen)

Förbundsstyrelsen

Anton Holmlund (nyval)

Alex Nilsson (omval)

Elin Hjelmestam (nyval)

Gabriella Toftered (nyval)

Karin Pettersson (nyval)

Ulla Lovcalic (omval)

Dechargeutskottet

Sammankallande: Thea Andersson (omval)

Adrian Kasperczyk (omval)

Ebba Ädel (omval)

Jakob Norrhall (nyval)

Victoria Viklund (omval)

Internrevisorer:

Simona Mohamsson (nyval), ordinarie

Karl Philip Nilsson (nyval), suppleant

Vi frågor kontakta valberedningens ordförande Anna Horn på annalinneahorn@gmail.com