Jag väljer frihet på riktigt.

I flera europeiska länder såsom Ungern och Polen har rasistiska, populistiska och främlingsfientliga partier tagit makten. I USA sitter en president som vill inskränka kvinnors rätt till sin kropp och göra landet mer slutet mot omvärlden. 55 % av världens befolkning lever i ofrihet i länder där yttrandefriheten är begränsad och demokratin svag eller icke-existerande. I Sverige växer utanförskapet, skolresultaten sjunker och allt färre tar gymnasieexamen. Vid makten sitter en rödgrön regering som står handfallen inför dessa allvarliga problem, som kallar riktiga problem för ”utmaningar” och tror att de kan lösa allt med höjda skatter.   

Det är uppenbart att liberalism behövs nu mer än någonsin, i både Sverige och i resten av världen. Jag tror på att varje individ ska vara fri att forma sitt eget liv. Varken staten eller destruktiva  strukturer får stå i vägen. Sexism och rasism ska bekämpas. Sverige ska vara öppet för alla som vill komma hit och arbeta eller behöver skydd. Med en bra skola får alla förutsättningar att ta makten över sin framtid, oavsett bakgrund. Med fler kuratorer på skolor kan färre begränsas av psykisk ohälsa. Med lägre skatter får fler arbete och mer pengar i fickan. Med frihandel ökar välståndet i världen och fler människor kan ta sig ur fattigdom. Liberalism ger fler människor möjligheten att bestämma över sina egna liv.

Du har ett viktigt val att göra. Så tänk efter- vilket samhälle vill du ha? Ska Sverige bli isolerat eller ska vi öppna arbetsmarknaden och fördjupa EU-samarbetet?  Ska vi anpassa oss till Sverigedemokraterna eller ska vi bekämpa varje uttryck för rasism? Ska vi hindra människor från att bli rika eller ska vi bekämpa fattigdom? Jag väljer frihet på riktigt. Därför väljer jag Liberalerna. Vad väljer du?

Joar Forssell

Ordförande