Utbildning och kultur

Liberal utbildningspolitik utgår från kunskapsförmedling. Att skolan sätter kunskap främst är nödvändigt för att froda det öppna och demokratiska samhället. Ett sådant samhälle är nämligen beroende av kunniga individer som ifrågasätter makten, tänker kritiskt och håller den fria debatten levande. Detta kräver ett utbildningssystem av hög kvalitet, där ingen elev lämnas efter, samtidigt som alla får utrymmet att göra sitt bästa. Varje elev ska få valfrihet i sin utbildning genom en mångfald av skolaktörer. Spetsutbildningar ska vara tillgängliga för alla som vill bredda sina kunskaper ytterligare. Likaså bör universitet och högskolor bli mer autonoma. Precis som med all annan liberal politik ska individen stå i centrum, för inga två elever är lika.

Läs om vår politik på dessa områden: