SKOLAN FÖRST

Dina egna prestationer, meriter och drömmar ska avgöra var du hamnar i livet, inte din bakgrund. Idag avgörs dina livschanser till stor del av vilka dina föräldrar är och var i Sverige du bor. Så borde det inte vara. För att en förändring ska ske krävs en skola som ger alla lika möjligheter att lyckas. Den som behöver mer stöd ska få det, den som vill ta sig fram fortare ska kunna göra det. Alla skolor ska fokusera på kunskap och ha lugn och ro i klassrummet. Elever ska ha kvar sin rätt att välja skola själva så att dåliga skolor kan väljas bort. Att själva få styra sin utbildning, det är frihet på riktigt.

VÅRA FÖRSLAG:

  • Betygen ska vara rättvisa, fler prov ska rättas centralt och möjligheten att ompröva resultaten måste stärkas.

 

  • Anpassa skolan efter eleven. Den som vill plugga i snabbare takt eller få mer tid på sig ska få göra det. Inför ett två-årigt yrkesgymnasium för de som inte vill gå på ett högskoleförberedande gymnasium. 

 

  • Satsa på lärare. Med höjda löner, bättre karriärmöjligheter och en lugnare arbetsmiljö kommer fler vilja bli och stanna kvar som lärare.

 

  • Ansvaret för skolan ska vara statens. Dåliga skolpolitiker i kommuner ska inte kunna förstöra en elevs framtid.