PSYKISK OHÄLSA

För oss liberaler är det centralt att du har kontroll över ditt eget liv. Det har inte den som lider av psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa bland unga är ett växande samhällsproblem. Allt fler mår så dåligt att de hoppar av skolan eller i värsta fall skadar sig själva. Att den psykiska hälso- och sjukvården inte räcker för de som behöver den är ett svek som inte får fortsätta. Nu behövs en förändring. Den psykiska ohälsan måste prioriteras högt, kunskapen om den måste öka och vården måste få de resurser de behöver. Då kan unga bli fria på riktigt.

VÅRA FÖRSLAG:

• införa psykiska hälsokontroller i skolan för att tidigt upptäcka psykisk ohälsa bland unga.

• alla skolor ska garantera tillgång till kurator.

• barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, ska vara tillgänglig i hela landet.