Under helgen har Liberala Ungdomsförbundet (LUF) haft kongress i Umeå. Bland frågor som har debatterats och röstats igenom finns avskaffande av LAS, att återinföra målet om att biståndet ska uppgå till 1% av BNI tills dess att biståndet inte längre behövs, lägga ned Statens Institutionsstyrelse och att EPA-traktorer ska få köra i 70km/h. Förbundsordförande Erik Berg, 24, har även blivit omvald. Erik valdes först till förbundsordförande på kongressen 2022 i Borås.

Att vi LUFare nu har samlats i Umeå för att låta debatter och brandtal fylla vår kongressal, ta fram ny politik för att ge svar på frågorna om liberalismens och Sveriges framtid är helt underbart. Nu tar vi med oss nya skarpa förslag till Liberalernas landsmöte i november och EP-valet nästa år,” säger förbundsordförande Erik Berg.

På LUF:s kongress, som äger rum i Umeå i helgen, har även 2023 års Bertil Ohlin-medalj i guld tilldelats den liberala opinionsbildaren Sakine Madon. I roller som debattör, författare och politisk redaktör har hon visat prov på svårslagen ideologisk skärpa och liberal ståndaktighet. Inte minst har Sakine Madon orädd drivit frågor om yttrandefrihet, nu senast genom den angelägna boken “Inget är heligt”. Ohlinmedaljen i guld tilldelas sedan 1994 personer som gjort stora insatser för liberalismen.

Övriga valda förbundsstyrelseledamöter
Anton Holmlund, förste vice förbundsordförande
Elin Hjelmestam, andre vice förbundsordförande (nyval på posten, omval i styrelsen)
Alex Nilsson
Andreea Vanciu (nyval)
Hedvig Lindgren
Jonathan Lilja (nyval)
Liv Näslund (nyval)
Marcus Willershausen
Viktor Karlsson

Vid frågor kontakta:
Cecilia Modig, kommunikationsansvarig LUF
076 181 35 09
cecilia@luf.se