Personuppgiftspolicy

Med anledning av den nya lagstiftning som trädde i kraft sommaren 2018 har LUF uppdaterat sin policy och sina rutiner rörande personuppgifter och personuppgiftsbehandling. Vår fullständig policy kan du läsa här:

personuppgiftspolicy_2018