Engagera dig för din frihet, ingen annan kommer göra det åt dig
Frihet handlar om att du ska få bestämma över ditt liv. Du ska vara fri att vara den du är och älska vem du vill. Frihet är det finaste vi har, men frihet kan inte tas för givet. Den hotas ständigt av sossar som vill ta dina pengar, konservativa som vill ta bort kvinnors rätt till sina kroppar och rasister som vill sprida hat och rädsla. Därför måste vi hela tiden så upp för friheten och kämpa för den. Om du vill leva i ett fritt samhälle måste du engagera dig för det.

LUF belyser i kampanjen ”om inte du, vem?” tre områden som är extra viktiga för individens frihet.

feminism utan socialism
* Kapitalism är feminism: kvinnor behöver egna pengar för att bli fria, sänk skatten och underlätta för kvinnligt företagande
* Gör föräldraförsäkringen jämställd: dela lika mellan kvinnor och män
* Fuck hedersförtryck: alla uttryck för hedersförtryck ska bekämpas

riv gränserna
* Ta ställning mot världens ofrihet: EU och NATO bör användas som verktyg för stöttandet av demokratier i världen
* Rädda klimatet: industrialiserade länder har ett ansvar att leda en grön omställning
* Ingen människa är illegal: värna asylrätten, erbjud en fristad till dem som behöver

allt börjar i skolan
* Klassresan börjar i klassrummet: skola med fokus på kunskap, där alla oavsett bakgrund kan lyckas
* Din postort ska inte avgöra din framtid: värna det fria skolvalet och säkerställ att alla skolor håller hög nivå
* Stress bekämpas inte med färre krav: tidiga och tydliga betyg samt resursstark elevhälsa behövs