Mötesuttalande från Liberala ungdomsförbundets förbundsstyrelse.

Ibland blir det fel. Den 31:a mars meddelade justitiedepartementet att regeringen står bakom EU-kommissionen i frågan om den  kritiserade åtgärden “chat control”. Regeringen begår ett misstag i att lyssna på och uttrycka stöd för EU-kommissionens förslag. Chat Control är ett övertramp mot europeiska medborgares privatliv, har begränsad förankring inom forskarvärlden och det är tveksamt om det ens är möjligt med dagens teknik. Att regeringen är positiva till förslaget grundar sig i bästa fall i okunskaper i förslagets tekniska bitar, och i sämsta fall i en likgiltighet inför det  faktum att människors integritet och rättigheter kränks.

Chat control innebär att öppna upp för vad som i praktiken är ett tvång för företagen som levererar chat-applikationer att övervaka sina användare, slå sönder de krypteringssystem som idag är själva grunden för individens integritet på sociala plattformar, vilket förövrigt är någonting som istället borde stärkas ytterligare, och inte försvagas på det vis som EU-kommissionen vill. Chat control är ett exempel på en oroväckande tendens att nedprioritera individens integritet så fort det rör sig om den digitala sfären. Moderna människor förtjänar att se sina rättigheter tillgodosedda på internet i minst lika hög utsträckning som i hem och hus.

Europakonventionen är tydlig, EU-medborgare har en skyddad rätt till privatliv. Av denna anledning har Sveriges så kallade FRA-lag tidigare kritiserats. Att en svensk kommissionär nu försöker utsätta alla EU-medborgare för den med Europakonventionen oförenliga lagstiftning som just Sverige fällts för i Europadomstolen är rent ut sagt bisarrt.

Varför Sveriges självutnämnda borgerliga regering är så måna om att lyssna på den gamla vänsterpartisten Ylva Johanssons världsfrånvända idéer förstår vi oss inte på, men det finns ännu tid att ändra sig. Ibland är det faktiskt inte så farligt att helt enkelt byta uppfattning. Vi uppmanar regeringen att säga nej till Chat Control. Säg nej, så är allt förlåtet.