Under helgens möte antog Liberala ungdomsförbundets förbundsstyrelse följande mötesuttalande:

Föräldraförsäkringen bör kortas till tolv månader. Sverige har i dag världens längsta föräldraförsäkring där föräldrarna tillåts ta ut föräldrapenning i 16 månader.

Den långa föräldraförsäkringen är problematisk av flera skäl och förstärker redan existerande jämställdhetsproblem. Den leder till att kvinnor stannar hemma från jobbet under långa perioder trots att förskole- och fritidsplatser erbjuds. Detta långa uppehåll från arbete innebär också att de halkar efter i löneutvecklingen, men inte bara det, även andra kvinnor lider illa på grund av hur kvinnor med barn prioriterar eftersom arbetsgivare systematiskt bortprioriterar kvinnor som ett resultat av de långa och ojämt fördelade föräldraledighetsdagarna.

Av samma anledning är det vår åsikt att föräldrarförsäkringen inte ska kunna plockas ut efter att barnet har fyllt två år. Idag använder föräldrar sina sparade dagar till extra semester. Det är såklart trevligt, men det är inte skäligt att staten står för att pappor ska kunna ta gratisledigt under fotbolls-VM.

Utöver det så hade en förkortad föräldraförsäkring med restriktiv tidsram inneburit en rejäl besparing för staten. Enligt Riksdagens utredningstjänst hade denna förändring inneburit en offentlig besparing på 11,8 miljarder kronor.

Liberala ungdomsförbundet vill att pengarna som idag läggs på föräldraförsäkringen borde användas till att finansiera trevligare saker – exempelvis satsningar på skolan, ett stärkt försvar eller varför inte en avskaffad värnskatt?

Liberala ungdomsförbundets förbundsstyrelse