Migration och

integration

Rätten att bosätta sig var man vill, fri in- och utvandring, är en självklarhet. När stater hindrar människor från att bo vart de önskar innebär det många gånger lidande och misär förutom det ineffektiva i att hindra människor från att komma hit och jobba, studera och bidra till våra länder. Därför ska fri invandring råda.

Öppna gränser är liberalt

Argumenten för globala, öppna gränser med fri invandring har sin grund i övertygelsen om att alla människor har rätt att leva och arbeta var de vill. Denna övertygelse bygger på de principer om frihet och jämlikhet som är centrala för liberalismen. Öppna gränser skulle göra det möjligt för individer att röra sig fritt mellan länder och söka de möjligheter och villkor som bäst passar deras behov och ambitioner. Detta skulle leda till ett mer diversifierat och dynamiskt globalt samhälle, där människor från alla samhällsskikt kan mötas och bidra med sina unika kunskaper och perspektiv.

Ekonomiska fördelar med öppna gränser

Öppna gränser skulle också ha betydande ekonomiska fördelar. Genom att människor kan röra sig fritt mellan länder skulle öppna gränser göra det möjligt för den globala ekonomin att fungera mer effektivt och ändamålsenligt. Detta skulle leda till ökad produktivitet och innovation samt ökad ekonomisk tillväxt och utveckling. Öppna gränser skulle också bidra till att minska fattigdom och ojämlikhet genom att ge individer större tillgång till utbildning, hälsovård och andra viktiga möjligheter.

Främja fred och säkerhet med öppna gränser

Förutom dessa ekonomiska fördelar skulle öppna gränser också bidra till att främja fred och säkerhet. Genom att främja ökad förståelse och samarbete mellan olika kulturer och nationer skulle öppna gränser bidra till att bygga broar och bryta barriärer. Detta skulle leda till ett mer harmoniskt och fredligt globalt samhälle där människor från alla delar av världen kan leva och arbeta tillsammans i harmoni.

På det hela taget finns det starka argument för globala, öppna gränser med fri invandring. Genom att främja frihet, jämlikhet, ekonomisk tillväxt och fred skulle öppna gränser ha potential att radikalt förbättra vår värld.

Läs om vår politik på dessa områden:

Uppehålls- och arbetstillstånd

Asylskydd

Integration