Alkoholpolicy för medlemmar, anställda och förtroendevalda i LUF

ANTAGEN PÅ KONGRESSEN DEN 6/11 2022

 

1. Liberala ungdomsförbundet är en ungdomsorganisation där en stor del av medlemmarna ännu inte är myndiga. Därför finns ett behov av en
alkoholpolicy.

2. Ingen minderårig ska ha tillgång till alkohol. Alkoholförtäring får endast förekomma på platser med serveringstillstånd. Alkohol får ej köpas för Liberala ungdomsförbundets pengar.

3. LUF ordnar och deltar i en mängd olika typer av arrangemang som inte i detalj kan regleras i en policy. Det kan inför ett arrangemang finnas ett behov av att meddela en mer restriktiv eller mer detaljerad alkoholpolicy. De ansvariga för arrangemanget får besluta om en sådan policy, vilken på förhand ska meddelas samtliga deltagare.

4. Alkoholpolicyn gäller för samtliga nätverk eller andra associationer inom förbundet och för samtliga distrikt.

5. Ingen narkotika ska förekomma i LUF-sammanhang.

6. Alkoholpolicyn gäller för alla medlemmar som fått kostnader på ett eller annat sätt subventionerade av Liberala ungdomsförbundet (t.ex. boende, mat, resa eller deltagaravgift) eller som uppträder som representanter för Liberala ungdomsförbundet.

7. Alkoholpolicyn, exklusive punkt 5, omfattar inte Liberala studenter.