mediepolicy
liberala ungdomsförbundet verksamhetsåret 2019-2020
ANTAGEN PÅ FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE #2

I sin roll som förbundsstyrelseledamot äger samtliga ledamöter rätt att uttala sig i frågor. En ledamot kan göra ett uttalande utan att gå via en presidieledamot om det uppenbart inte strider mot handlingsprogrammet även om koordinering och samordning uppmanas. En ledamot måste stämma av med presidiet om frågor riskerar att strida mot handlingsprogrammet eller om de kan betraktas som nya. En ledamot ska skicka in artiklar till förbundsexpeditionen innan dessa skickas in.

Presidiet har även mandat att stoppa artiklar av strategiska skäl. Ledamoten har inte rätt att skicka ut pressmeddelanden eller på annat sätt använda Liberala ungdomsförbundets kommunikationsvägar utan att detta går via presidiet. Sunt förnuft gäller vid uttalanden i personliga mediekanaler.

Givetvis är en ledamot fri till åsikter, men ska undvika att formulera sig på ett sätt som gör att åsikten uppfattas som Liberala ungdomsförbundets åsikt när så inte är fallet. Om ledamoten väljer att formulera sig på ett sätt som hen tror kommer att påverka Liberala ungdomsförbundet bör presidiet konsulteras om inlägget innan publicering. Liberala ungdomsförbundets mediekanaler sköts centralt av förbundsexpeditionen som också gör bedömningen av vilka utspel som ska ges spridning genom förbundets mediekanaler. Förbundsexpeditionens främsta uppdrag vad gäller detta är att maximera Liberala ungdomsförbundets påverkansarbete. När större utspel planeras att genomföras ska dessa i förväg kommuniceras till Liberala ungdomsförbundets representanter på olika nivåer. Ett utskick med grundläggande beskrivning av ärendet och svar på eventuella frågor ska vara standard. Mediekriser rapporteras till förbundssekreteraren som hanterar och rapporterar till förbundsstyrelsen.