Liberala ungdomsförbundet gör Liberalerna frihetligare

Det var ingen tillfällighet att Nyamko Sabuni inledde sitt landsmötestal med att konstatera att det här landsmötet har dominerats av LUF. Tack vare Liberala Ungdomsförbundet går Liberalerna nu till val på en ännu liberalare politik. På många för LUF viktiga områden lyckades vi vinna de stora striderna. Bland annat:

Att utreda kriminaliseringen av narkotika med fokus på att inriktningen i narkotikapolitiken och beroendevården måste vara att rädda liv och utveckla hälsa utifrån gällande forskning. Detta är någonting som LUF har drivit länge och med denna förändringen går Liberalerna till val på en liberal narkotikapolitik.

En liberalare migrationspolitik. Vi är särskilt stolta över LUF Storstockholms motion om att språkkrav ej ska behövas för permanenta uppehållstillstånd, som gick igenom med god marginal efter många starka anföranden i talarstolen. Utöver det har vi vunnit fler viktiga strider. Nu säger Liberalerna ja till familjeåterförening, ja till asylrätten och nej till volymmål.

Ett starkt försvar av rättsstaten. LUF lyckades få landsmötet att säga nej till indragning av medborgarskap, nej till visitationszoner, nej till anonyma vittnen, ja till stärkt oberoende för domstolarna, ja till stärkt minoritetsskydd och nej till att riva människors hem i utsatta områden.

Därutöver har vi motionerat om och vunnit viktiga frågor på skolområdet, fått partistyrelsen att säga ja till abortpiller över disk, en stark klimatpolitik och mycket annat.

“LUF är stolta över att kunna meddela att Liberalerna är ett bättre och liberalare parti idag än de var i torsdags. Det finns två stora vinnare på landsmötet, Liberala ungdomsförbundet och friheten” säger Romina Pourmokhtari, förbundsordförande.

Vill du dela nyheten? Dela sidan www.luf.se/vinster-pa-landsmotet

Du kan också dela det här dokumentet.