LUF rapport: Minska de statliga utgifterna med 100 miljarder!

Riksdagens budgetsäsong är över och som vanligt har det varit en uppvisning där politiker, oavsett ideologisk hemvist, tävlat i att bjuda över sina motståndare i satsningar på olika saker. Det har rört sig om allt ifrån subventionerade körkortslån och utbyggd järnväg till hemlagat potatismos i äldreomsorgen och nya laddstolpar för elbilar. Liberala Ungdomsförbundet tycker förvisso att många av de satsningar som avviserats är hedervärda men tycker att det även behövs en diskussion om det motsatta – nämlingen hur staten skulle kunna minska sina utgifter.

Vi har därför under sommaren och hösten arbetat med en rapport i syfte att undersöka hur de statliga utgifterna kan minska med 100 miljarder utan att den beryktade, och fruktade, systemkollapsen tar vid. Förslag som lyfts är bland annat kortad föräldraförsäkring, behovsprövat barnbidrag, slopat ränteavdrag, borttagen bidragsdel i CSN och besparingar i kulturbudgeten.

”Idag målas det upp en bild av att Sverige står på randen till total kollaps. Tydligen har vi varken råd att hjälpa människor på flykt, ha ett fungerande försvar eller sänka världens högsta skatter. Vi vill visa att det inte alls är så och att det egentligen handlar om politiska prioriteringar. 100 miljarder låter kanske mycket men är knappt 12% av statsbudgeten. En besparing på 12% skulle knappast rasera Sverige ” säger andre vice ordförande Max Sjöberg som författat rapporten.

Rapporten är baserad på statsbudgeten från 2015 och är inte tänkt att ses som en skuggbudget utan som ett förslag på hur reformutrymme kan skapas utan att skatten behöver höjas. Ett reformutrymme som sedan förslagsvis kan satsas på försvaret, sänkt skatt och en mer liberal migrationspolitik.

Här kan ni ta del av rapporten

Debattinlägg på SvD-online om rapporten

Har du frågor eller funderingar?
Presskontakt:
Thea Andersson, förbundssekreterare.
thea.andersson@luf.se
0702995694