Nu i veckan släppte Åsa Romson och Stefan Löfven en bomb. Länge har Sverige varit en oas i öknen för de människor som flyr undan ofrihet och vill bygga sina egna liv. Vi har en stolt historia av att stå upp för och värna asylrätten, människors liv och rätt har prioriterats. Miljöpartiet och Socialdemokraterna tar i och med regeringens senaste beslut ett radikalt steg i riktning mot att helt överge en medmänsklig flyktingpolitik.

Vi kräver att Liberalerna blir det partiet som värnar medmänsklighet och står upp för den enskilde människan, även hon som befinner sig i en gummibåt på Medelhavet.

Oavsett flyktingsituation kräver en globaliserad värld att hela samhället blir flexiblare och anpassar sig efter människors fria val snarare än tvärtom. Dagens flyktingsituation gör dock att vissa förändringar är mer akuta. Personer som kommer till Sverige måste direkt ges möjlighet att själva ta sig in på arbetsmarknaden och skapa sig sin egen försörjning. Bostadsmarknaden måste rensas på regleringar för att möjliggöra bostadsbyggande. Det är naivt att värna om föråldrade system, särskilt i ett skede då förändringar och frihet behövs mer än någonsin.

Liberalerna måste särskilt stå upp för barnen som flyr från krig och förtryck. Det är inhumant att, som regeringen vill, lämna barn vind för våg i en orolig värld. Löfven efterfrågar ett “andrum” för Sveriges myndigheter, vi menar istället att Sverige ska utgöra ett andrum för människor i nöd. Istället för att Migrationsverket ska ansvara för stora delar av flyktingmottaganden och, mot den medicinska professionens inrådan, utföra ålderskontroller bör Migrationsverket avlastas. Omreglerade och kortare asylprocesser samt ett renodlat och smalare ansvarstagande frigör välbehövda resurser.

Den senaste tidens migrationspolitiska beslut utgör flera förskjutningar åt fel håll och radikala avsteg från Sveriges tidigare humant framskjutna position. Vi vänder oss fortsatt emot de tillfälliga uppehållstillstånden, i synnerhet för barn och barnfamiljer. Dessa leder till sämre incitament för människor att rota sig och bygga sina egna liv. Det är oansvarigt att prata om att underlätta myndigheters arbete och kommuners mottagande men samtidigt påföra fler arbetsuppgifter, administration och byråkratiska stupstockar.

Istället bör ett större ansvar läggas på den enskilde och ett mindre på kommuner, landsting och stat. Arbetsmarknaden måste avregleras så att var och en kan ta ansvar för sin egen försörjning.

Människors förutsättningar och livsmål varierar, men alla individer ska ges reella möjligheter att forma sitt eget liv efter egna önskemål eller värderingar. Av naturen eller oturen har inte alla människor samma möjligheter, om staten står i vägen för detta är det staten och dess regleringar som måste bantas.

Vi kräver att Liberalerna verkar för en human flyktingpolitik där människoliv prioriteras högst och asylrätten värnas. En vision om fri migration och öppna gränser måste fortsatt vara vår vision och ledstjärna. Särskilt barn och barnfamiljer måste värnas och regeringen måste ställas till svars för sin oansvariga politik.

Mötesuttalandet antogs vid förbundsstyrelsemötet den 28:e november.