I helgen samlades Liberala Ungdomsförbundets förbundsstyrelse i Göteborg. En stad som sedan flera sekel tillbaka har varit en viktig knytpunkt för hela landets export, men dess hamn lider nu svåra förluster.

I förra veckan avvecklade ACL sin direktlinje mellan Sverige och USA – en linje som funnits i nästan femtio år. Under det senaste året har hamnen dessutom tappat en dryg femtedel av sin containertrafik. En stor anledning till detta är konflikten mellan fack och arbetsgivare som pågår i hamnen.

Liberala ungdomsförbundet värnar principen om att staten inte ska blanda sig i lönebildningen eller reglera sönder arbetsmarknaden. Men den svenska modellen så som den idag är utformad måste omregleras, en liten lokal konflikt kan inte tillåtas skada hela vår ekonomi. En proportionalitetsprincip, som hindrar både fack och arbetsgivare från att vidta åtgärder som skadar samhället alltför mycket, är därför nödvändig.

Hamnkonflikten skadar svenska företag, arbetstillfällen och ekonomin för personer i hela landet. En blandning av ökade kostnader och större osäkerhet kring leveranser skapar osäkerhet och på lång sikt riskerar jobb att försvinna ur landet permanent. Många av de kunder som nu väljer andra rutter eller andra transportmedel kan Göteborg och Sverige ha förlorat för gott.

Att en part i en konflikt tillåts orsaka så stora skador på en regions ekonomi är inte rimligt. För att den svenska modellen överhuvudtaget ska fungera i vår tid behövs därför en proportionalitetsprincip. Hamnarbetarförbundets beteende är utpressning snarare än en förhandling.