Kongress 2017

Här uppdateras sidan med information om kongressen 2017

Liberala ungdomsförbundet kallar härmed samtliga medlemmar till kongressen 2017. Kongressen kommer att äga rum den 11:e till 13:e augusti i Borås. Kongressen är Liberala ungdomsförbundets högsta beslutande organ och samtliga medlemmar är välkomna att delta.

Kongressen 2017 är en handlingsprogramskongress. Det innebär att vi kommer att behandla handlingsprogrammet. Det hittar du här: Handlingsprogram. Du hittar förbundets stadgar här: Stadgar.

Anmälan till kongressen 2017 är nu stängd. Anmälan stängde den 16 juni. Kongresshandlingar i form av motioner, motionsvar och förhandlingsordning kommer skickas ut till alla anmälda senast första veckan i juli, är du medlem och vill ta del av dem utan att delta på kongressen? Kontakta oss via info@luf.se.

Information som är bra att ha: 

Vad är en kongress? Här finns ett informationsblad som förklarar hur en kongress går till.

Valberedningen ansvarar för att bereda personval inför kongressen. Du kan läsa mer om valberedningens arbete och valberedningens förslag här.

DeChargen är förbundets interna kontrollorgan för att se att organisationen följer stadgar, planer och policys. DeChargens sammankallande är Mattias Wallentin och han nås på mattias.wallentin@luf.se. Frågor tas emot av förbundssekreterare Thea (thea.andersson@luf.se).