Kongressen är Liberala ungdomsförbundets högsta beslutande organ och samtliga medlemmar är välkomna att delta. I år kommer kongressen äga rum den 10:e till 13:e augusti i Umeå. 

På kongressen ska vi behandla inkomna motioner, välja ny förbundsstyrelse, äta kongressmiddag och få chansen att utvecklas politiskt! 

Det går nu att anmäla sig till kongressen här! Länk till handlingarna  kommer skickas ut per mejl till alla medlemmar fem veckor innan kongressens öppnande. Information och event uppdateras löpande i förbundets facebookgrupp.

Detta vill du inte missa! 😍

Vilka tider gäller för kongressen?

Kongressen öppnar torsdagen 10:e augusti kl. 14:00 med en förkongress där vi förklarar hur en kongress går till. Om detta är din första kongress är detta ett bra tillfälle att lära dig mer, men alla som vill är såklart välkomna att delta.

Själva kongressen öppnar runt 16. Det rekommenderas att man kommer runt 15 för att kunna packa upp och förbereda sig. Kongressen avslutas söndag 13:e augusti kl. 16. Observera att tiderna är preliminära och kan korrigeras. Detaljerat schema kommer längre fram.

Kan man skicka in motioner?

 Motionstiden är nu stängd och på kongressen kommer vi att behandla de motioner som inkommit.  

När kommer handlingarna?

De kommer skickas ut till alla medlemmar per mejl och finns också i eventet till kongressen i förbundets facebookgrupp.

 

När kommer valberedningens förslag till ny

förbundsstyrelse?

Varje distrikt kommer i god tid inför kongressen att hålla ett nomineringsmöte för att lägga fram förslag till valberedningen på vilka de vill se sitta i förbundsstyrelsen. 

Valberedningen kommer hålla intervjuer med alla kandidater och sen sätta ihop ett förslag baserat på detta.

Senast två veckor innan kongressen öppnar kommer valberedningens förslag finnas tillgängligt. Det kommer annonseras på hemsidan och finnas i handlingarna.

Kommer det arrangeras en kongressfest?

JA! På lördagskvällen samlas vi för en finare middag. Mer information om kvällens festligheter kommer när det närmar sig.

 

Det är min första kongress. Hur förbereder jag mig på bästa sätt?

Gå på förkongressen på torsdagen! Läs kongressguiden, ha koll på handlingarna, delta på delegations- och ombudsträffar, ställ frågor till andra ombud och din delegationsledare som varit på kongresser förut och hör av dig till linn@luf.se

Hur kan jag som journalist följa kongressen?

Hör av dig till pressekreterare Elin Söderholm på elin@luf.se för sändningsschema för press och media.

Pressfrågor?

Mejla pressekreterare Elin Söderholm på elin@luf.se

 

Övriga frågor?

Mejla info@romb.luf.se