Varmt välkommen på Liberala Ungdomsförbundets Kongress 2020!

Kongressen är Liberala ungdomsförbundets högsta beslutande organ och samtliga medlemmar är välkomna att delta. På kongressen bestämmer vi förbundets politik och väljer en ny förbundsstyrelse.

På grund av rådande situation kommer kongressen i år ske digitalt söndagen den 1:a november. All info kring hur den kommer genomföras kommuniceras ut i vår facebookgrupp samt via mail. Förbundsstyrelsen kommer yrka på att bordlägga alla motioner och vi kommer istället att behandla personval samt stadgemotioner under söndagen.

Denna sida uppdateras löpande. Löpande praktisk information publiceras i kongressens Facebookevenemang.

Har du frågor kontakta förbundssekreterare Christian Brundu via christian@romb.luf.se