Varmt välkommen på Liberala Ungdomsförbundets Kongress 2019!

Kongressen är Liberala ungdomsförbundets högsta beslutande organ och samtliga medlemmar är välkomna att delta. I år kommer Kongressen äga rum den 15-18:e augusti i Västerås.

På kongressen kommer vi att behandla 192 genialiska motioner, välja ny förbundsstyrelse, ha en fantastisk kongressmiddag och på unika chanser att utvecklas politiskt!

Senast fem veckor innan kongressen, den 10:e juli, skickas handlingar ut till alla anmälda ombud och åhörare. Handlingar skickas därefter ut löpande efter att anmälningar kommer in. Anmäl dig via knappen till vänster!

På ordinarie kongressammanträde ska enligt stadgarna särskilt förekomma:
1. förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse, dechargeutskottets utlåtande
2. förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse, årsbokslut, revisionsberättelsen
3. beslut om ansvar eller ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
4. val av förbundsordförande
5. val av 1:e och 2:e vice förbundsordförande
6. val av övriga ordinarie ledamöter av förbundsstyrelsen
7. val av två revisorer
8. val av personliga suppleanter för dessa
9. val av ledamöter i dechargeutskottet
10. val av ordförande i dechargeutskottet bland dessa
11. val av personliga suppleanter för ledamöterna i dechargeutskottet
12. val av ledamöter i valberedningen
13. val av ordförande i valberedningen bland dessa
14. val av personliga suppleanter för ledamöterna i valberedningen
15. fastställande av medlemsavgift

Förbundsstyrelsen genom
Elias Collin
Förbundssekreterare, Liberala ungdomsförbundet