Varmt välkommen på Liberala Ungdomsförbundets Kongress 2018!

Kongressen är Liberala ungdomsförbundets högsta beslutande organ och samtliga medlemmar är välkomna att delta. I år kommer Kongressen äga rum den 17:e till 18:e november i Lund. Anmäl dig här senast den 31:a oktober!

På ordinarie kongressammanträde ska enligt stadgarna särskilt förekomma:
1. förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse, dechargeutskottets utlåtande
2. förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse, årsbokslut, revisionsberättelsen
3. beslut om ansvar eller ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
4. val av förbundsordförande
5. val av 1:e och 2:e vice förbundsordförande
6. val av övriga ordinarie ledamöter av förbundsstyrelsen
7. val av två revisorer
8. val av personliga suppleanter för dessa
9. val av ledamöter i dechargeutskottet
10. val av ordförande i dechargeutskottet bland dessa
11. val av personliga suppleanter för ledamöterna i dechargeutskottet
12. val av ledamöter i valberedningen
13. val av ordförande i valberedningen bland dessa
14. val av personliga suppleanter för ledamöterna i valberedningen
15. fastställande av medlemsavgift

Kongressen kommer även att behandla inkomna motioner. Observera att kongressen endast behandlar motioner som rör stadgan detta år. Tiden för att motionera har dock nu gått ut, det är alltså inte längre möjligt att skicka in motioner.

Övriga deadlines, viktiga datum och hålltider hittar du här!
Varmt välkomna på kongress!

Förbundsstyrelsen genom
Elias Collin
Förbundssekreterare, Liberala ungdomsförbundet