Internationellt samarbete för miljön

Utsläpp bryr sig inte om gränser

Utsläpp har inga gränser och därför ska samarbetet för att stoppa dem inte ha det heller. Genom EU och andra mellanstatliga organisationer kan vi se till att alla länder hjälper till att minska utsläppen. Exempelvis ska en EU-skatt på växthusgasutsläpp införas och EU:s utsläppsrättssystem förbättras. Rika länder ska dela med sig av miljövänlig teknik.

Här är vad vi behöver:

 

Globala lösningar

Internationellt samarbete krävs för att lösa hot mot klimatet och miljön. EU-skatt på verksamheter som skadar klimatet och miljön, exempelvis växthusgasutsläpp, bör införas. Möjligheten att föra internationella klimat- och miljöproblem och enskilda stater samt företag till domstol ska ökas. Det ska kosta att skapa klimat och miljöproblem, så att det lönar sig att vara klimat- och miljövänlig.

Reformera EU:s utsläppsrättssystem

EU:s utsläppsrättssystem, EU ETS, har misslyckats med att sätta ett pris på koldioxidutsläpp. I syfte att få systemet att fungera bör ett stort antal utsläppsrätter permanent tas bort från systemet.

Klimatbistånd

Dagens rika länder har byggt sitt välstånd genom förbränning av fossila bränslen och på grund av sina historiska utsläpp har dessa länder ett extra stort ansvar för, men också ett intresse i, att stoppa den klimatförändring som håller på att ske. Nya, generösa och additionella medel bör därför avsättas till globalt klimatbistånd för både skadebegränsnings- och anpassningsåtgärder.

Gemensamt bokningssystem för tåg i EU

För att underlätta ett resande som är mer klimatsmart bör ett gemensamt bokningssystem för tåg införas inom EU.

Kunna dra internationella miljöproblem inför domstol

En permanent, internationell klimat- och miljödomstol bör upprättas. Domstolen ska kunna granska hur nationer lever upp till de klimat- och miljökonventioner som satts upp inom det globala samfundet.