LUF LANSERAR RAPPORT OM EXTREMISM

LUF lanserar rapport om extremism. Lastbilar som rusar längst befolkade gator, brandbomber kastas mot synagogor och nazister marscherar på våra gator. Runt omkring oss begås konkreta handlingar som påminner om att det finns människor som är redo att förändra samhället...

LUF LANSERAR RAPPORT OM CANNABISLEGALISERING

LUF lanserar rapport om cannabis. Kriget mot droger har misslyckats. Gängkriminaliteten ökar, trots fler och fler polisiära insatser. Det är dags att slå undan benen på gängen och legalisera cannabis. Till råga på allt är cannabis en drog som knappt är farligare än...

LUF UTLYSER REDAKTION TILL LIBERAL UNGDOM

Nu utlyser förbundsstyrelsen redaktionsposterna för Liberal Ungdom. Liberal Ungdom är LUF:s medlemstidning som kommer ut fyra gånger per år och skickas till alla LUF:s medlemmar samt ett antal prenumeranter. Från och med i år har den även en nätupplaga. Att sitta i...

LUF LANSERAR RAPPORT OM UTBILDNINGSPOLITIK

Varje elev är unik. Såväl våra intressen som våra ambitioner och förmågor skiljer sig åt. En skola som utgår ifrån att samtliga elever ska gör samma uppgifter i samma takt är därför dömd att misslyckas. Rapporten “i egen takt” föreslår därför en reformagenda med...

LUF UTLYSER NY STYRELSE FÖR INTERNATIONELLA UTSKOTTET

Idag utlyser Liberala ungdomsförbundet platser i det internationella utskottet! Utlysningen gäller posterna som ordförande, tillika internationell sekreterare, och sex ledamöter. Internationella utskottet, dess ordförande och LUF:s utrikespolitiska talesperson är...