LUF UTLYSER REDAKTION TILL LIBERAL UNGDOM

Nu utlyser förbundsstyrelsen redaktionsposterna för Liberal Ungdom. Liberal Ungdom är LUF:s medlemstidning som kommer ut fyra gånger per år och skickas till alla LUF:s medlemmar samt ett antal prenumeranter. Från och med i år har den även en nätupplaga. Att sitta i...

LUF LANSERAR RAPPORT OM UTBILDNINGSPOLITIK

Varje elev är unik. Såväl våra intressen som våra ambitioner och förmågor skiljer sig åt. En skola som utgår ifrån att samtliga elever ska gör samma uppgifter i samma takt är därför dömd att misslyckas. Rapporten “i egen takt” föreslår därför en reformagenda med...

LUF UTLYSER NY STYRELSE FÖR INTERNATIONELLA UTSKOTTET

Idag utlyser Liberala ungdomsförbundet platser i det internationella utskottet! Utlysningen gäller posterna som ordförande, tillika internationell sekreterare, och sex ledamöter. Internationella utskottet, dess ordförande och LUF:s utrikespolitiska talesperson är...

KONGRESSUTTALANDE: LUF fördömer Polens abortförbud

På polska gator pågår kampen för kvinnors rätt till sina egna kroppar. Under de senaste dagarna har tiotusentals demonstranter samlats för att protestera mot den polska författningsdomstolens senaste beslut. Domstolen, som till följd av flera nya lagförslag och...

LUF LANSERAR RAPPORT OM GRÖN SKATTEVÄXLING

Mängden växthusgaser i atmosfären skjuter i höjden, den globala medeltemperaturen stiger, isar smälter, skogar brinner, arter utrotas och människor tvingas på flykt. En ny generation höjer rösten för att få förändring, men den politiska ambitionsnivån är alldeles för...