Kalmarsund


Välkommen till LUF Kalmarsund!
Vi är ett av Liberala Ungdomsförbundets 20 distrikt och håller till i Kalmar Län, det vill säga östra Småland och Öland.

LUF Kalmarsund är ett härligt gäng människor med det gemensamma målet att göra Kalmar Län, Sverige och världen lite friare.

Aktiviteter
Minst en gång i månaden har vi en medlemsaktivitet, där du självklart är hjärtligt välkommen. Det kan exempelvis vara ett ”Café Liberal” med en spännande talare och gofika, en kubbkväll eller att gå med oss i en Pride-parad. Följ LUF Kalmarsund på sociala medier eller gå med i ”LUF Kalmarsund intern grupp” på Facebook för att få mer information om dessa aktiviteter.

Distriktsstyrelsen
Liberala Ungdomsförbundet Kalmarsunds styrelse består av sju personer. De planerar och genomför kampanjer och medlemsaktiviteter samt håller kontakten med LUF nationellt och Liberalerna. LUF Kalmarsunds nuvarande styrelse ser ut enligt följande:
Jonathan Lilja, ordförande
Helia Roofpanah, förste vice ordförande
Signe Hård af Segerstad, andre vice ordförande
Tom Holtorf
Isak Andersson
Sohail Ataei
Melker Torslén

Klubbar
Utöver verksamheten på distriktsnivå har LUF Kalmarsund för tillfället två klubbar; LUF Nybro och LUF Kalmar-Öland. LUF Nybro är vår största klubb, och håller till i Nybro kommun. LUF Kalmar-Ölands upptagningsområde är Kalmar, Borgholm och Mörbylånga kommuner. Klubbarna anordnar roliga aktiviteter och kampanjar på skolor och torg inom i sina områden.

 

Kontakta vår Distriktsordförande Jonathan Lilja på kalmar@romb.luf.se för mer information.
Facebook: https://www.facebook.com/LUFKalmarsund/?ref=br_rs
Instagram: https://www.instagram.com/lufkalmarsund/