I helgen samlades 200 medlemmar i Lund för Liberala Ungdomsförbundets nationella kongress. Vid kongressen blev Joar Forssell, som är ordförande för LUF sedan 2016, omvald. Nu följer ett år då Forssell kommer sitta både som förbundsordförande för LUF och som ledamot för Liberalerna riksdagen, en post han fick i och med valet i september.

– Att vara riksdagsledamot och förbundsordförande samtidigt ser jag som en unik chans att kunna påverka Sverige i en liberal riktning. Sverige är i akut behov av sänkt skatt på arbete, färre bidrag till medelklassen men mer fokus på verkligt utsatta, såsom asylsökande eller de i behov av LSS, säger Joar Forssell.

Till förbundsstyrelsen valdes även följande personer inför det kommande verksamhetsåret i LUF: Romina Pourmokhtari, förste vice ordförande, Simona Mohamsson, andre vice ordförande, Linnéa Bjärum, Anders Rehnberg, Christoffer Karlsson, Anders Viking Pettersson, Karl Philip Nilsson, Ellen Österberg (nyval) och Lovisa Lanryd (nyval).

Förbundsstyrelsen kommer sitta över Europaparlamentsvalet i maj fram till nästa kongress i augusti 2019.

Vid frågor kontakta
Emilie Tilstam, kommunikationsansvarig LUF
0732539205
emilie@romb.luf.se