Jämlikhet

Ett samhälle utan jämlikhet blir ett samhälle där bara den starke kan utnyttja sin frihet. Den liberala strävan efter jämlikhet utgår från respekten för människors olikheter och rätten till samma möjligheter i livet oaktat dessa. Den kollektivism som gör vissa egenskaper till norm och hämmar individers rätt att leva som de vill. 

Läs om vår politik på dessa områden: