GLOBAL RÄTTVISA

Vi som vill ha frihet på riktigt kan inte bara bry oss om Sverige. Fattigdom, klimatförändringar och förtryck gör människor över hela jorden ofria. Du och jag både kan och har ett ansvar att agera mot det. Med friare handel kan fler lyftas ur fattigdom och få makt över sina liv. Med en ambitiös klimatpolitik kan vi bromsa klimatförändringarna och rädda människors livsförutsättningar. Med rätten att söka skydd kan vi rädda fler från krig och förtryck. Globala utmaningar löses inte bäst av Sverige ensamt. Vi är därför positiva till ett utvecklat och fördjupat EU-samarbete och internationellt samarbete.

VÅRA FÖRSLAG:

• handeln mellan människor från olika delar av världen ska vara fri och utan tullar.

• alla ska betala för sina utsläpp och klimatsmarta innovationer ska spridas till fattigare delar av världen.

• alla ska ha rätt att söka asyl och att familjer ska ha rätt att återförenas.

• EU ska utvecklas och fördjupas. Sverige kan inte ensamma lösa världens problem men tillsammans med andra kan vi göra stor skillnad för både mänskliga rättigheter och klimat.