FRIHET, FEMINISM, ANTIRASISM

Vi har bara ett liv, det måste vi få leva fullt ut och som vi själva vill. Vi liberaler motsätter oss höga skatter, tycker att du ska få älska vem du vill, få skydd om du utsätts för brott och förutsättningar att nå dina drömmar. Ingen människas rätt till sitt liv eller sin kropp ska hindras av varken våld, förtryck, sexism eller rasism. Det är frihet på riktigt. Det är liberalism.

feminism

Alla positioner i samhället ska vara nåbara för alla och kön ska inte hindra någon från att leva sitt liv fullt ut. Så är det inte idag. Kvinnor måste få samma lön för samma jobb och kunna göra karriär på lika villkor som män. Fritt företagande och pengar i fickan ger frihet på riktigt. Ingen kvinna ska utsättas för våld eller sexuella trakasserier och fler brott måste utredas. Kvinnor, män och icke-binära ska behandlas lika av samhället. Det är vår liberala, feministiska kamp.

antirasism

Kampen mot rasism är grundläggande för den liberala idén om allas lika värde. Idag utsätts människor för rasism, rasistiskt hat, och rasistiskt våld. Det hindrar människor från att vara fria på riktigt. Din etniska, religiösa eller kulturella tillhörighet ska aldrig få hindra möjligheterna att leva som du själv vill. Därför ska vi göra allt i vår makt för att stå upp mot rasism.

Bli medlem