Europeiska

unionen

Europeiska unionen (EU) är en unik internationell sammanslutning. Ingen annan organisation har kommit så långt när det gäller att med fredliga medel integrera medlemsstaterna och finna former för samarbete, fred, demokrati, fri rörlighet och frihandel.

Läs om vår politik på dessa områden:

I korthet vill vi:

  • Att EU behöver fortsätta reformeras för att dess förtroende ska upprätthållas. För att lättare kunna samarbeta med andra delar av Europa och stå starkare i världen ska EU ska bli en federation precis som andra länder, exempelvis USA. Detta betyder att den nuvarande kommisionen blir ersatt av en regering och parlamentet får mer makt.
  • Att människor ska få friheten att fatta beslut om sin egen ekonomi eftersom det gynnar samhället. Därför är det viktigt att människors rätt till att exempelvis skriva avtal, äga mark, köpa och sälja varor och tjänster värnas. Staten ska inskränka den rätten så lite som möjligt.
  • Att staten inte ska lägga sig i marknader genom onödiga lagar, regler och skatter. Det skapar ofta snedvridningseffekter och orättvisa förutsättningar. Om regler ska gälla ska de vara generella och så enkla som möjligt.
  • Att om staten ska inskränka på marknaden ska det vara för att skydda människors frihet. Det kan handla om exempelvis varor som skadar klimatet eller för att förhindra bedrägerier.