Ek   nomi

Marknadsekonomi är det enda ekonomiska system som kan kombineras med liberalismen. Marknadsekonomin ger enskilda människor störst frihet. Statens roll är att ge ett stabilt och förutsägbart ramverk och goda förutsättningar för individen att verka.

Läs om vår politik på dessa områden:

I korthet vill vi:

  • Att människor ska få friheten att fatta beslut om sin egen ekonomi eftersom det gynnar samhället. Därför är det viktigt att människors rätt till att exempelvis skriva avtal, äga mark, köpa och sälja varor och tjänster värnas. Staten ska inskränka den rätten så lite som möjligt.
  • Att staten inte ska lägga sig i marknader genom onödiga lagar, regler och skatter. Det skapar ofta snedvridningseffekter och orättvisa förutsättningar. Om regler ska gälla ska de vara generella och så enkla som möjligt.
  • Att om staten ska inskränka på marknaden ska det vara för att skydda människors frihet. Det kan handla om exempelvis varor som skadar klimatet eller för att förhindra bedrägerier.