Välkommen till LUF Storstockholm!

LUF Stockholm är det största distriktet i LUF. Vårt syfte är att sprida frihet, feminism och liberala värderingar i Storstockholmsregionen. Här på vår hemsida kan du läsa om vad vi tycker, vad vi har för lokala klubbar och nätverk, vilka som sitter i distriktstyrelsen och hur du gör för att bli aktiv i LUF Storstockholm!

Många startade sitt engagemang i LUF genom att gå på ett så kallat Café Liberal. Café Liberal är talarkvällar då olika talare bjuds in för att prata om intressanta och spännande frågor som sedan diskuteras. CL anordnas på onsdagar / torsdagar klockan 18 (fika från 17:30) i vår medlemslokal i Kristineberg. I Facebook-gruppen hittar du mer info om kommande Café Liberal.

Vi vet att det kan vara lite svårt att börja engagera sig i ett politiskt ungdomsförbund. Men det är bra att komma ihåg att alla har varit nya någon gång. För att få lite mer kött på benen erbjuder vi alla nya medlemmar en fika med någon av vår ordförande eller våra 2 vice ordföranden. Dessutom kan du åka på riksförbundets utbildning ”Basliberal”. Där får du träffa andra nya medlemmar från hela Sverige och lära dig mer om liberalism och vad förbundet tycker i olika frågor. Vi betalar din deltagaravgift så det är helt gratis att delta!

Följ oss i sociala medier

Så blir du aktiv

Om du är nyfiken på våra aktiviteter men inte medlem än, är de flesta av våra aktiviteter öppna oavsett medlemskap. När du blivit medlem (gratis!) är du välkommen till vår FB-grupp och att hänga med på nationella LUF-evenemang!

Våra åsikter

LUF Storstockholm antar varje år ett handlingsprogram med våra officiella åsikter i olika frågor. Alla våra åsikter har röstats igenom på vårt årsmöte som hålls i början på varje år. Läs vad vi tycker genom att klicka på knappen.

Våra stadgar

Man kan beskriva stadgarna som ”lagarna” för en förening. De reglerar vilka roller alla delar av distriktet har, hur man ska hantera pengar eller hur man ska välja folk till olika poster. Klicka på knappen nedan för att se våra aktuella stadgar.

Vår styrelse

Distriktsstyrelsen är vårt högst styrande organ efter årsmötet och de ansvarar för den löpande verksamheten som medlemsträffar, utbildningar och Café Liberal. Här ser ni de som ingår i LUF Storstockholms distriktsstyrelse.

Klubbar och nätverk

Är du intresserad av en särskild fråga? Då kan du engagera dig i ett nätverk som jobbar med just det området. Distriktet har även lokalföreningar i olika delar av Stockholm som kallas för ”klubbar”. Vilka nätverk och klubbar vi har aktiva just nu hittar du genom att klicka på knappen.

Vår medlemstidning

Radikalt forum är vår medlemstidning som var aktiv sedan 1968. Många olika liberala giganter som senare har blivit reportrar och ledarskribenter har börjat sin resa på Radikalt forums redaktion.

Distriktsordförande

Martin Norrby

Martin Norrby

Distriktsordförande

Martin är distriktets främsta företrädare och representerar LUF i externa sammanhang och ansvarar för verksamheten. Han svarar också för distriktets krishantering, arbetsledning och har ett övergripande ansvar för distriktet.

martin@luf.se

076 405 49 72