Kronoberg

 


LUF Kronoberg är ett distrikt med många aktiva medlemmar och regelbundna aktiviteter. Vi skriver debattartiklar, har föreläsningar och andra träffar där vi möts och lär känna varandra bättre.

 

Våra profilfrågor är:

Miljö – Den liberala miljöpolitiken är den enda seriösa miljöpolitiken. Den inser att miljöproblemen finns bortom nationsgränserna, och kräver samarbete och gemensamma lösningar världen över för att lösas. Därför värnar vi så starkt om EU-samarbetet, som är en möjlighet att stifta lagar som alla medlemsländer måste följa. Inget EU = inga resultat för miljön.

 Integration – Nyckeln till att kunna ta emot fler flyktingar är att lyckas med integrationen. Det är där regeringen Löfven har misslyckats. Bostäder till rimliga pris, språkundervisning i svenska från dag ett, sänkta ingångslöner för att göra nyanlända mer attraktiva för arbetsgivare och utbildning för den som vill, är receptet för en lyckad integration.

Jämställdhet – Vi är de ursprungliga feministerna.Det var vi liberaler som drev igenom rösträtt för kvinnor 1919, och som drev igenom att homosexualitet inte längre skulle stämplas som en sjukdom. Den kampen är inte över, och vi kommer inte ge oss förrän alla, oavsett kön, har lika förutsättningar och möjligheter.

Kontakta LUF Kronobergs ordförande, Erik Timm om du vill engagera dig eller har några frågor.