Vi har fått nog av de köer som skapas av klåfingriga politiker som vill bestämma allt för mycket i folks vardag.

I den här kampanjen pratar vi inte om alla köer. Kön i mataffären eller köerna till bankomaten är lite tradiga men inte hela världen. Vi vill belysa de köer som håller tillbaka människor från att leva fullständiga liv. Det dessa köer har gemensamt är att de ofta är skapade av politiker. Det finns ingen naturlag som säger att man måste stå i kö till sitt första boende – det är såna köer vi har fått nog av!

Ofta så är köerna riggade mot dem svagaste i vårt samhälle. Det är nya svenskar, arbetslösa och unga som mår psykiskt dåliga som har det tuffast. Om man har rika föräldrar, bra betyg och är född i Sverige så klarar man sig ganska bra. Det tycker vi är orättvist – alla borde ha möjligheten att ta makten över sitt eget liv.

LUF belyser i kampanjen ”din plats i kön” fyra typer av köer skapade av politiker och som behöver reformeras, för att öka friheten.

i bostadskön (bostadsmarknad)
* Avskaffa regelkrångel: Den som bygger ett hus idag måste följa på tok för många regler, det gör att det byggs för lite. Vi vill ha mindre detaljreglering från politiker som tror de vet bäst!
* Inför marknadshyror: låt parterna själva få bestämma en prissättning som båda är nöjda med.

i kön till ditt första jobb (arbetsmarknad)
* Öppna upp arbetsmarknaden: slopa turordningsreglerna, den som är bäst lämpad borde få jobba kvar
* Sänk skatten på arbete: det måste bli billigare att anställa och personer som jobbar måste få behålla en större del av sitt eget tjänade kapital.

i sjukvårdskön (psykisk ohälsa)
* Satsa mer på psykiatrin för barn och unga: alla skolor behöver ha en kurator
* Inför betyg i årskurs 1: en normalisering av betyg minskar stressen kring dem och leder till att skolor tidigt kan sätta in extra stöd hos de elever som behöver.

i kön in i det svenska samhället (integration/arbetskraftsinvandring)
* Mindre regelkrångel: för en med arbetstillstånd kan minsta lilla fel leda till att du blir hemskickad. Detta skapar osäkerhet för dessa människor.
* Arbete från dag ett: när man kommer hit måste man kunna få jobba från dag ett. Vill du jobba ska du få göra det

Diskussionsunderlag till kampanjen