LUF VAL 2018: BRYT UTANFÖRSKAPET

Du som vill komma hit och arbeta ska få göra det och alla människor som behöver skydd ska ha rätt att söka det i Sverige. Mottagandet av människor som kommer hit måste fungera från dag ett. Alltför många som kommer till Sverige från andra länder hindras från att ta sig in i samhället. Runt om i landet växer ett utanförskap med kriminalitet och social utsatthet som följd fram. Men vi kan bryta den här utvecklingen. Med rätt insatser, förväntningar och satsningar kan vi bryta segregationen. Alla ska lära sig svenska, det måste bli billigare att anställa och alla ska klara skolan. Då kan du, oavsett din bakgrund, bli fri på riktigt.

VÅRA FÖRSLAG:

  • Alla som behöver det ska garanteras och förväntas delta i svenskundervisning.

 

  • Skolor i särskilt utsatta områden ska anställa de bästa lärarna. 

 

  • Enkla jobb som ger personer utan erfarenhet från Sveriges arbetsmarknad en väg in i arbete.

 

  • invandrares betyg och utbildningar måste valideras snabbt. Ingen ska behöva vänta på att få börja jobba.