Bertil Ohlin-medaljen 2021

Angela Gui

2021 års Bertil Ohlin-medalj i guld tilldelas aktivisten och historikern Angela Gui. Hon för sedan flera år en outtröttlig kamp för att få sin far Gui Minhai frigiven från den kinesiska kommunistregimen. Detta efter att fadern fängslats till följd av sin verksamhet som regimkritisk förläggare. Angela Guis arbete har genom att synliggöra detta enskilda fall öppnat den svenska allmänhetens ögon för hur Kina satt i system att förfölja och fängsla oppositionella medborgare, även sedan de lämnat Kina. Angela Gui är en förebild som vågar stå upp för mänskliga rättigheter mot en totalitär regim som för var dag får växande makt på den internationella scenen.