Under söndagen avslutades LUF:s kongress i Karlstad. Kongressen antog följande årsmötesuttalande:

När Folkpartiet tillsammans med Socialdemokraterna och Centerpartiet genomdrev den stora skattereformen för 25 år sedan var det enkelhet som var målet. Under allt för lång tid hade det varit svårt, om inte omöjligt, för vanliga människor att förstå alla kryphål som då fanns i skattelagstiftningen. Vissa privilegierade kunde utnyttja luckorna.

Vi står nu inför en liknande situation. Skattesystemet har återigen utvecklats till ett lapptäcke av särskilda lösningar.

Liberaler har alltid varit de som står på de svagas sida. Att verka för ett transparent och lättbegripligt skattesystem är därför en självklarhet.

Uppsjön av olika avdrag måste begränsas och skatterna på arbete och företagande måste sänkas. Andra, mer trögrörliga skattebaser, bör kompensera för sänkningarna.
Principerna från föregående sekels skattereform måste fortsatt vara aktuella.  Det ska vara enkelt och rättvist när man betalar skatt.

Liberala ungdomsförbundets mål är därför att Folkpartiet, efter höstens landsmöte, leder arbetet för en ny skattereform.

Liberala ungdomsförbundet

Karlstad, 2015