Valberedningen kan nu efter flera veckors arbete med intervjuer och överläggningar
stolt presentera vår nominering till Liberala Ungdomsförbundets förbundsstyrelse. En
styrelse som vet värdet av att förvalta LUF:s arv och samtidigt kan leda förbundet in i
en ny tid.

Nystart inför 2026
Nästa år är ett mellanvalsår. Valberedningen bedömer att det behövs en nystart för
förbundet där fokus läggs på att börja bygga ett starkt LUF inför Landsmötet och
riksdagsvalet 2026. Den styrelse vi föreslagit kommer inte bara förvalta det bästa
med LUF, utan också arbeta för att utveckla distrikten, satsa på politikutveckling och
agera för ett långsiktigt maktinflytande över Liberalerna.

En styrelse för hela landet
Valberedningen ser också ett behov av erfarenhet och förankring i landet. Vi har
därför lagt stor vikt vid distriktens nomineringar. Vi är övertygade om att det förslag
som vi nu lägger fram har bäst möjliga förankring i förbundet. Den här styrelsen är
både det LUF behöver och efterfrågar.

Valberedningens förslag ska ses som en helhet där ledamöters kunskap och
erfarenhet kompletterar varandra. Bakom förslaget står en enhällig valberedning.

Valberedningen nominerar följande till följande poster:

Förbundsordförande: Anton Holmlund (nyval)
Förste vice förbundsordförande: Elin Hjelmestam (nyval på posten, omval i
styrelsen)
Andre vice förbundsordförande: Liv Näslund (nyval på posten, omval i styrelsen)

Ledamöter i alfabetisk ordning:
Andreea Vanciu (omval)
Carl Sträng (nyval)
Hedvig Lindgren (omval)
Marcus Willershausen (omval)
Viktor Karlsson (omval)
WIlma Hvirfvel (nyval)

Internrevisorer:
Karl-Philip Nilsson
Simona Mohamsson

Dechargeutskott:
(Sammankallade) Christoffer Karlsson
Jakob Norrhall
Karin Mäki-Kala

Vid frågor kontakta valberedningens ordförande Lovisa Lanryd på
llanryd@gmail.com.

Valberedningen har bestått av:
Ordförande: Lovisa Lanryd
Vice ordförande: Christian Brundu

Ledamöter (personlig suppleant):
Hannes Sjöberg (Johan Graff Andersson )
Maria Wennberg (suppleant har avsagt sig sitt uppdrag)
Anna Aronsson (Amanda Månsson)
Albin Nordqvist Karlsson (Maja Nilsson, har tjänstgjort under hela perioden)
Emil Rapp (Saga Nilsson)