Press

Press

Presskontakt: Elias Collin, elias@romb.luf.se, 0735516117

LUF: Sätt aldrig systemet framför människan

Efter en presskonferens med regeringen i dag står det klart att de tillfälliga uppehållstillstånden ska utvidgas, anhöriginvandringen ska begränsas och utlänningslagen ska skrivas om så att det blir svårare att söka asyl. Beskedet är en mörk milstolpe som bekräftar att migrationspolitiken går åt helt fel håll.

Sverige står inför stora utmaningar. Alla de människor som har flytt hit behöver en chans att finna husrum och arbete. Systemets utformning gör det idag omöjligt. Då väljer regeringen att stänga gränserna.

När valet står mellan att antingen ta emot människor som flyr för sina liv, eller att skydda ett stelbent system, finns bara ett svar. För Liberala ungdomsförbundet är det självklart. Vi kommer aldrig att tolerera en politik som sätter systemet framför individen.

Henrik Edin
Förbundsordförande

Liberala ungdomsförbundet är Liberalernas ungdomsförbund, vi kämpar för din frihet och för öppna gränser.

LUF: DEN BREDA UPPGÖRELSEN ÄR ÖVERENSKOMMELSENS STÖRSTA FÖRTJÄNST.

LUF: DEN BREDA UPPGÖRELSEN ÄR ÖVERENSKOMMELSENS STÖRSTA FÖRTJÄNST.

Den breda uppgörelsen är överenskommelsens största förtjänst. I tider om kris krävs det att man tar till ordentliga åtgärder för att säkerställa att människor inte far illa.

Migrationsöverenskommelsen som presenterades idag av samtliga partier förutom vänsterpartiet och sverigedemokraterna visar på ett politiskt samförstånd och en krismedvetenhet som är mycket efterfrågad i vår nuvarande situation. I överenskommelsen finns förslag som på många sätt förbättrar dagens situation, bland annat ett breddat RUT-avdrag, att integrationsjobbssatsningen också inkluderar småföretag samt fler säkra vägar till Europa och till Sverige genom ett ökat kvotflyktingmottagande.

Liberala ungdomsförbundet anser däremot att det är fel att överenskommelsen även innehåller politik som förvärrar integrationen, det vill säga tillfälliga uppehållstillstånd.

Henrik Edin: “Vi önskar att överenskommelsen inte hade inkluderat tillfälliga uppehållstillstånd som förvärrar situationen för de som söker asyl. Att harmonisera lagstiftning med EU är inte ett bra argument för dålig politik.”

Liberala ungdomsförbundet den 23:e oktober 2015

Presskontakt:
Thea Andersson
thea.andersson@luf.se
+46702995694

LUF: VI KRÄVER PERMANENTA UPPEHÅLLSTILLSTÅND

Liberala ungdomsförbundet observerar ett oroväckande skifte i svensk migrationspolitisk debatt. I dag vill hälften av riksdagspartiernas politiska ledningar lämna Sveriges humana linje vad gäller permanenta uppehållstillstånd. Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet riskerar att ansluta sig till en populistisk migrationspolitik och överväger att låta tillfälliga uppehållstillstånd vara norm för flyktingar som ges asyl.

Liberala ungdomsförbundet kräver att dagens praxis med permanenta uppehållstillstånd även fortsättningsvis ska gälla. Sverige är ett land med en mycket lång tradition av migration. I dag står vi inför en situation där människor söker sig till Sverige för att komma undan krig, och möjligtvis hitta ett nytt hemland. Detta är ett kvitto på att Sverige är ett bra land att leva i.

Argumenten till varför Sverige ska byta linje är få, dessutom är de populistiska. Ett argument för tillfälliga uppehållstillstånd är att det skulle minska kostnaderna för flyktingmottagandet. Sanningen är den motsatta. Tillfälliga uppehållstillstånd skulle bli dyrt och bland annat innebära ett mycket stort merarbete för det redan överbelastade Migrationsverket. I dag kan det ta mer än ett år i handläggningstid för en människa som söker asyl för första gången. Med tillfälliga uppehållstillstånd skulle man se en ökning av tiden det tar att få sin ansökan prövad eftersom den måste prövas upprepade gånger. Oskäligt långa handläggningstider är mer rättsosäkra, dyrare, och strider dessutom mot Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna.

Därtill är forskningen entydig. Tillfälliga uppehållstillstånd ökar den psykiska ohälsan och gör det svårare för flyktingar att motivera deltagande i sociala aktiviteter och att lära sig språket. I förlängningen resulterar detta i en försämrad integration. Dessutom sätts flyktingen i en svag position på arbetsmarknaden och risken för att ohederliga arbetsgivare utnyttjar deras situation ökar. De som kommer till Sverige är människor som söker skydd från krigszoner, förföljelse och urskillningslöst våld. Att utsätta dessa människor för en undermålig integrationsprocess är inte värdigt.

Därför kräver Liberala ungdomsförbundet att Moderaterna, Kristdemokraterna och i synnerhet Folkpartiet avviker från den populistiska trenden och förordar att permanenta uppehållstillstånd ska vara norm och tillfälliga uppehållstillstånd undantag.

Mötesuttalandet antogs vid förbundsstyrelsemötet helgen den 12:e till 13:e september.

Pressmeddelande: LUF har valt en ny ordförande

Under veckan arrangerar LUF sin årliga kongress i Karlstad. Förbundet har valt en ny ordförande och styrelse samt behandlat över 200 politiska motioner. Nyvalde ordföranden Henrik Edin har den senaste veckan synts i riksmedia med förbundets kampanj mot Sverigedemokraternas reklam i Stockholms tunnelbana.

Under fredagen på LUF:s pågående kongress i Karlstad har förbundet valt en ny förbundsordförande och en ny förbundsstyrelse. Henrik Edin som kommer från Göteborg och förbundets Västdistrikt är nyvald ordförande.

I övrigt ser styrelsen ut som följer:

1:e vice förbundsordförande: Josefine Temrell (nyval)
2:e vice förbundsordförande: Axel Nordberg (nyval)

Förbundsstyrelseledamöter: (utan inbördes ordning)

Thea Andersson (nyval)
Anna Horn (nyval)
Malin Rimmö (nyval)
Sharoken Hanna (nyval)
Hanna Linnea Karlsson (nyval)
Sofia Herrström (nyval)
Christoffer Karlsson (nyval)
Joar Forssell (nyval)

Kongressen pågår till och med söndagen den 9:e augusti. Den största stridsfrågan hittills var frågan om hemskolning där lotten efter en helt jämn omröstning föll till favör för att inte tillåta hemskolning. I dag kommer förbundet att rösta om Eurosamarbetet,  avgående förbundsstyrelse föreslagit att Sverige inte ska ingå i Eurosamarbetet.

Det var en lång valrörelse som avslutades i dag. Liberala ungdomsförbundet har en självklar plats i svensk politik. Vi visade det bland annat tidigare i veckan, med en kampanj i Stockholms tunnelbana angående Sverigedemokraternas reklam., säger Henrik Edin, nyvald ordförande för LUF.

 

Presskontakt:
Thea Andersson
070 299 56 94

thea.andersson@luf.se

Mötesuttalande: Svensk folkhälsopolitik kännetecknas av en världsunik klåfingrighet

Följande uttalande gjordes vid förbundsstyrelsens förra möte:

För att minska svenskarnas övervikt funderar folkhälsominister Gabriel Wikström på att införa en fettskatt. Liberala ungdomsförbundet beklagar Wikströms uttalande. Politiker ska inte lägga sig i vad människor lägger på tallriken. Att styra människors val genom att beskatta vissa varor mer än andra strider mot de grundläggande principer som kännetecknar ett fritt samhälle.

Det är dessutom beklagligt att folkhälsoministern inte tycks känna till att det saknas direkta samband mellan fettkonsumtion och ohälsa. Orsaken till att människor blir allt fetare och drabbas av komplikationer som diabetes och hjärt- kärlsjukdomar är komplex. All mat kan konsumeras i överflöd och det finns ett antal förklaringar till att människor rör sig för lite. Inget tyder på att fettskatt skulle vara ett effektivt sätt att komma åt den utveckling Wikström vill hejda.

Svensk folkhälsopolitik kännetecknas av en världsunik klåfingrighet. Varken folk eller hälsa gagnas dock av statlig förmynderi. Liberal politik utgår alltid från individen. Därför bör begrepp som ”folkhälsa” vara främmande för liberaler – det är upp till den enskilda att själv sätta sina hälsomål och vidta de åtgärder som krävs för att uppnå dem.

Politiker ska underlätta hälsosamma val genom att exempelvis göra det enkelt att välja att cykla eller gå i stället för att åka bil eller buss. Men politiker ska inte peka ut vilka val som är sämre än andra. Gabriel Wikström saknar både den kunskap och moraliska kompass en folkhälsominister behöver.