Press

Press

Presskontakt: Elias Collin, elias@romb.luf.se, 0735516117

LUF och SSU släpper gemensam skattereform!

LUF rapport: Gemensam skattereform med SSU möjlig!

”Århundradets skattereform” var en historisk omläggning av skattesystemet som Socialdemokraterna och Folkpartiet Liberalerna genomförde år 1990-1991. Sedan förra skattereformen har flera avsteg gjorts genom höjningar, sänkningar, avdrag och undantag vilket har gjort skattesystemet till ett oöverskådligt lapptäcke.

Trots att nästa alla riksdagspartier uttryck behovet av en bred skattereform har inget gjorts. Vi är trötta på att dessa partiet bråkar istället för att genomdriva vikit politik. Det får vara slut på tjafset nu. Sverige behöver en skattereform och därför visar vi tillsammans med en av våra främsta motståndare, SSU, att det går att förhandla över blockgränsen. Vi kämpar för en alliansregering men en skattereform måste vara blocköverskridande för att nåt tillräckligt stabilt och långsiktigt stöd i riksdagen.

S är socialister och vill höja skatten, L är liberaler och vill sänka skatten. Därför har vi utgått från att reformen på totalen inte ska innebära varken höjda eller sänkta skatter. Reformen ska främja företagandet, vara fördelningspolitisk neutral och göra det mer lönsamt att utbilda eller anstränga sig.

Liberala ungdomsförbundet är stolta över att kunna visa hur vi, till skillnad från riksdagens alla partier, klarar av att både vara ideologiskt stringenta och se bortom blockpolitikens skygglappar.

Här hittar du länk till DN Debatt!

Här kan du ta del av rapporten.

Har du frågor eller funderingar?
Presskontakt:
Elias Collin, förbundssekreterare.
elias@romb.luf.se
0735-516117

LUF: Anonyma vittnen hot mot rättssäkerheten!

Godtycklighet får aldrig styra rättsprocessen. Inför Liberalernas landsmöte den 17 till 19 november föreslår Liberalernas partistyrelse att det ska införas ett system för anonyma vittnen. Ett sådant system innebär att en åtalad i vissa fall inte har rätt att få information om identiteten på dem som vittnar emot den. Förslaget om anonyma vittnen kompletteras även av att partistyrelsen föreslår att en utredning ska tillsättas om införandet av så kallade kronvittnen. Medbrottslingar som vittnar mot sina kompanjoner ska då få sänkta straff.

Den liberala rättsstaten och straffrätten måste försvaras. Den åtalade ska alltid anses vara oskyldig till motsatsen har bevisats och garanteras rätten till en rättvis rättegång. Partistyrelsens förslag riskerar att utarma rättssäkerheten i svensk domstol. Systemet med anonyma vittnen kommer att leda till att den åtalade inte får samma chans eller rätt i rättsprocessen som åklagaren. Kronvittnen riskerar att leda till falska vittnesmål i domstolen.

Liberalerna bör driva politiska förslag som förstärker vittnesskyddet, utökar polisens utredningsmöjligheter och försäkrar den åtalade en opartisk rättegång. Rättvisa och rättssäkerhet ska vara den liberala rättspolitikens ledord!

LUF: Rätt sätt att motverka nazistdemonstrationer

I helgen samlade Nordiska Motståndsrörelsen till demonstration i centrala Göteborg. Hundratals personer från hela Europa möttes upp för att manifestera sitt hat mot tankarna om det öppna samhället och alla människors lika värde.

Samtidigt, i samma stad men på andra platser, samlades tusentals andra människor. Tusentals människor som valde att istället ta ställning för öppenhet och demokrati. LUF Göteborg kärleksbombade staden med positiva budskap om mångfald, SSU Göteborg arrangerade en kärleksmanifestation och nästan samtliga stadens partier manifesterade tillsammans för människors lika värde.

Det bästa sättet att bekämpa nazism är inte att blockera demonstranternas väg eller att kasta sten på polisen. Det rätta sättet är att på andra platser, i lugn och demokratisk anda, visa att NMR och deras vänner är i hopplös minoritet. Den breda majoriteten svenskar vill inte kännas vid vare sig deras motbjudande tankegods eller deras metoder för att nå sina mål.

Nazisterna må gapa högre, använda fulare ord och vara beredda att ta till mer olagliga metoder men vi som vill bevara ett öppet och demokratiskt samhälle är tusen gånger fler.

Presskontakt:
Elias Collin
elias@romb.luf.se
0735-516117

LUF: Ny förbundssekreterare för Liberala ungdomsförbundet

Liberala ungdomsförbundet har valt ny förbundssekreterare

Liberala ungdomsförbundets förbundssekreterare sedan 2015, Thea Andersson, går vidare till Telia efter kongressen 2017. I hennes ställe börjar Elias Collin som kommer att inneha uppdraget under valrörelsen.

”Att engagera och organisera unga liberaler på den här nivån är få förunnat. LUF är redan väldigt vassa inom press- och sociala medier. Nu ska vi rikta vår energi mot valrörelsen för Liberalerna.”

Säger Elias Collin som tillträder på tjänsten med omedelbar verkan.

Presskontakt
Elias Collin
elias@romb.luf.se

Läs mer om resten av vår personal här: http://www.luf.se/om-oss/forbundsexpeditionen/

LUF: Joar Forssell omvald till ordförande för Liberala ungdomsförbundet

LUF: Joar Forssell omvald till ordförande för Liberala ungdomsförbundet

Joar Forssell, ordförande för Liberala ungdomsförbundet sedan 2016, blev i dag omvald av kongressens ombud inför det kommande valåret.

”Jag ser fram emot att leda Sveriges bästa frihetsrörelse genom nästa års viktiga val.”

”Svensk politik måste sluta att fokusera på medelklassen. Utvisningarna till Afghanistan måste stoppas och utanförskapet i Sverige ska brytas.”

Säger Joar Forssell, ordförande.

Under kongressen valdes följande personer till förbundsstyrelsen inför det kommande verksamhetsåret i Liberala ungdomsförbundet:

Anna Horn, förste vice ordförande
Max Sjöberg, andre vice ordförande
Linnéa Bjärum
Simona Mohamsson
Anders Rehnberg
Christoffer Karlsson
Romina Pourmokhtari
Anders Viking Pettersson (nyval)
Amanda Kanange (nyval)
Karl Philip Nilsson (nyval)

Pressbilder på förbundsstyrelsen finns här. Ange fotograf Dennis Lindbom.

Förbundsstyrelsen kommer att sitta över valet 2018, nästa kongress äger rum i november 2018.

Presskontakt:
Thea Andersson
Thea.andersson@luf.se
0702995694

 

LUF: Kongressen inleds idag!

LUF: Kongressen inleds idag!

Liberala ungdomsförbundet samlar ombud och deltagare på förbundskongress i Borås helgen den 8 – 12 augusti 2017. Politiken som diskuteras fram dessa tre dagar är den politik som LUF går till valrörelse på 2018.

-”Jag hoppas på ny liberal politik för att bryta utanförskap. Klass ska inte avgöra din framtid, det måste dina egna prestationer och ambitioner göra. ” – Säger Joar Forssell, ordförande.

Bland frågorna som ska behandlas finns ett helt nytt bostadspolitiskt kapitel i handlingsprogrammet. Men också frågan om arvs- och gåvoskatt. Såväl Birgitta Ohlsson och Jan Björklund deltar med anföranden under helgen.

Presskontakt:
Thea Andersson
Thea.andersson@luf.se
0702995694

LUF RAPPORT: 100 miljarder

LUF rapport: Minska de statliga utgifterna med 100 miljarder!

Riksdagens budgetsäsong är över och som vanligt har det varit en uppvisning där politiker, oavsett ideologisk hemvist, tävlat i att bjuda över sina motståndare i satsningar på olika saker. Det har rört sig om allt ifrån subventionerade körkortslån och utbyggd järnväg till hemlagat potatismos i äldreomsorgen och nya laddstolpar för elbilar. Liberala Ungdomsförbundet tycker förvisso att många av de satsningar som avviserats är hedervärda men tycker att det även behövs en diskussion om det motsatta – nämlingen hur staten skulle kunna minska sina utgifter.

Vi har därför under sommaren och hösten arbetat med en rapport i syfte att undersöka hur de statliga utgifterna kan minska med 100 miljarder utan att den beryktade, och fruktade, systemkollapsen tar vid. Förslag som lyfts är bland annat kortad föräldraförsäkring, behovsprövat barnbidrag, slopat ränteavdrag, borttagen bidragsdel i CSN och besparingar i kulturbudgeten.

”Idag målas det upp en bild av att Sverige står på randen till total kollaps. Tydligen har vi varken råd att hjälpa människor på flykt, ha ett fungerande försvar eller sänka världens högsta skatter. Vi vill visa att det inte alls är så och att det egentligen handlar om politiska prioriteringar. 100 miljarder låter kanske mycket men är knappt 12% av statsbudgeten. En besparing på 12% skulle knappast rasera Sverige ” säger andre vice ordförande Max Sjöberg som författat rapporten.

Rapporten är baserad på statsbudgeten från 2015 och är inte tänkt att ses som en skuggbudget utan som ett förslag på hur reformutrymme kan skapas utan att skatten behöver höjas. Ett reformutrymme som sedan förslagsvis kan satsas på försvaret, sänkt skatt och en mer liberal migrationspolitik.

Här kan ni ta del av rapporten

Debattinlägg på SvD-online om rapporten

Har du frågor eller funderingar?
Presskontakt:
Thea Andersson, förbundssekreterare.
thea.andersson@luf.se
0702995694

PRESSMEDDELANDE: LUF OCH CUF DEMONSTRERAR FÖR VENEZUELA

PRESSMEDDELANDE: LUF OCH CUF DEMONSTRERAR FÖR VENEZUELA 

Idag anordnar Centerpartiets ungdomsförbundet och Liberala ungdomsförbundet en gemensam manifestation utanför Venezuelas ambassad i Stockholm, till förmån för det venezuelanska folket och dess opposition.

Detta med bakgrund av de demonstrationer mot landets ledning i Caracas den första september där nära en miljon människor deltog.

”Det är helt avgörande att omvärlden fördömer situationen i Venezuela. Återigen har ett socialistiskt projekt eskalerat till en grym regim som fängslar oppositionella.”

Kommenterar Joar Forssell, förbundsordförande Liberala ungdomsförbundet.

”När människors fri- och rättigheter blir spelbrickor för drömmar om socialismen måste vi i den fria världen stå upp för dem. Det handlar om solidaritet och det är därför vi demonstrerar idag.”

Säger Romina Pourmokthari, förbundsstyrelseledamot Liberala ungdomsförbundet och arrangör.

Manifestationen äger rum klockan 18.00 utanför Venezuelas ambassad på Engelbrektsgatan 38B i Stockholm.

LUF och CUF kommenterar manifestationen längre i denna artikel: http://www.svt.se/opinion/article10223457.svt

Presskontakt:
Thea Andersson
thea.andersson@luf.se
0702995694

Pressmeddelande: LUF har under lördagen valt ny ordförande under kongressen i Uppsala

LUF har under lördagen valt ny ordförande under kongressen i Uppsala

Liberala ungdomsförbundet har under kongressen i Uppsala valt en ny ordförande. Joar Forssell som ersätter Henrik Edin som ordförande för förbundet.

Joar Forssell är 23 år gammal och bor i Tensta, Stockholm. Idag arbetar han som politisk sekreterare för Landstingsrådet Anna Starbrink och representerar Liberalerna i Stockholms kommunfullmäktige. Han är också gruppledare för Liberalerna i miljönämnden i Stockholm. I Liberala ungdomsförbundet har han tillbringat ett år som förbundskassör samt varit social- och utbildningspolitisk talesperson.

Joar Forssell kommenterar:

”Jag är glad och stolt över att få förtroendet att leda Liberala ungdomsförbundet”

”Jag är övertygad om att jag, tillsammans med den nya styrelsen kan och vill lägga vårt fokus på att ta striden mot socialister och konservativa, eller Liberalerna när det behövs. Det är Liberalers roll, att motsätta sig alla försök till att begränsa människors frihet.”

Joar Forssell tillträder omedelbart.

Förbundsstyrelsen består av:

Vice ordförande Anna Horn (nyval)
Andre vice ordförande Max Sjöberg (nyval)
Malin Rimmö
Christoffer Karlsson
Sharoken Hanna
Jura Miniotaite (nyval)
Linnéa Bjärum (nyval)
Simona Mohamsson (nyval)
Anders Rehnberg (nyval)
Romina Pourmokhtari (nyval)

Presskontakt

Thea Andersson
0702995694

LUF: Liberala ungdomsförbundet kräver öppenhet och värnande av asylrätten

Nu i veckan släppte Åsa Romson och Stefan Löfven en bomb. Länge har Sverige varit en oas i öknen för de människor som flyr undan ofrihet och vill bygga sina egna liv. Vi har en stolt historia av att stå upp för och värna asylrätten, människors liv och rätt har prioriterats. Miljöpartiet och Socialdemokraterna tar i och med regeringens senaste beslut ett radikalt steg i riktning mot att helt överge en medmänsklig flyktingpolitik.

Vi kräver att Liberalerna blir det partiet som värnar medmänsklighet och står upp för den enskilde människan, även hon som befinner sig i en gummibåt på Medelhavet.

Oavsett flyktingsituation kräver en globaliserad värld att hela samhället blir flexiblare och anpassar sig efter människors fria val snarare än tvärtom. Dagens flyktingsituation gör dock att vissa förändringar är mer akuta. Personer som kommer till Sverige måste direkt ges möjlighet att själva ta sig in på arbetsmarknaden och skapa sig sin egen försörjning. Bostadsmarknaden måste rensas på regleringar för att möjliggöra bostadsbyggande. Det är naivt att värna om föråldrade system, särskilt i ett skede då förändringar och frihet behövs mer än någonsin.

Liberalerna måste särskilt stå upp för barnen som flyr från krig och förtryck. Det är inhumant att, som regeringen vill, lämna barn vind för våg i en orolig värld. Löfven efterfrågar ett “andrum” för Sveriges myndigheter, vi menar istället att Sverige ska utgöra ett andrum för människor i nöd. Istället för att Migrationsverket ska ansvara för stora delar av flyktingmottaganden och, mot den medicinska professionens inrådan, utföra ålderskontroller bör Migrationsverket avlastas. Omreglerade och kortare asylprocesser samt ett renodlat och smalare ansvarstagande frigör välbehövda resurser.

Den senaste tidens migrationspolitiska beslut utgör flera förskjutningar åt fel håll och radikala avsteg från Sveriges tidigare humant framskjutna position. Vi vänder oss fortsatt emot de tillfälliga uppehållstillstånden, i synnerhet för barn och barnfamiljer. Dessa leder till sämre incitament för människor att rota sig och bygga sina egna liv. Det är oansvarigt att prata om att underlätta myndigheters arbete och kommuners mottagande men samtidigt påföra fler arbetsuppgifter, administration och byråkratiska stupstockar.

Istället bör ett större ansvar läggas på den enskilde och ett mindre på kommuner, landsting och stat. Arbetsmarknaden måste avregleras så att var och en kan ta ansvar för sin egen försörjning.

Människors förutsättningar och livsmål varierar, men alla individer ska ges reella möjligheter att forma sitt eget liv efter egna önskemål eller värderingar. Av naturen eller oturen har inte alla människor samma möjligheter, om staten står i vägen för detta är det staten och dess regleringar som måste bantas.

Vi kräver att Liberalerna verkar för en human flyktingpolitik där människoliv prioriteras högst och asylrätten värnas. En vision om fri migration och öppna gränser måste fortsatt vara vår vision och ledstjärna. Särskilt barn och barnfamiljer måste värnas och regeringen måste ställas till svars för sin oansvariga politik.

Mötesuttalandet antogs vid förbundsstyrelsemötet den 28:e november.