Press

Presskontakt: Elias Collin, elias@romb.luf.se, 0735516117

LUF: Ny förbundssekreterare för Liberala ungdomsförbundet

Liberala ungdomsförbundet har valt ny förbundssekreterare

Liberala ungdomsförbundets förbundssekreterare sedan 2015, Thea Andersson, går vidare till Telia efter kongressen 2017. I hennes ställe börjar Elias Collin som kommer att inneha uppdraget under valrörelsen.

”Att engagera och organisera unga liberaler på den här nivån är få förunnat. LUF är redan väldigt vassa inom press- och sociala medier. Nu ska vi rikta vår energi mot valrörelsen för Liberalerna.”

Säger Elias Collin som tillträder på tjänsten med omedelbar verkan.

Presskontakt
Elias Collin
elias@romb.luf.se

Läs mer om resten av vår personal här: http://www.luf.se/om-oss/forbundsexpeditionen/

LUF: Joar Forssell omvald till ordförande för Liberala ungdomsförbundet

LUF: Joar Forssell omvald till ordförande för Liberala ungdomsförbundet

Joar Forssell, ordförande för Liberala ungdomsförbundet sedan 2016, blev i dag omvald av kongressens ombud inför det kommande valåret.

”Jag ser fram emot att leda Sveriges bästa frihetsrörelse genom nästa års viktiga val.”

”Svensk politik måste sluta att fokusera på medelklassen. Utvisningarna till Afghanistan måste stoppas och utanförskapet i Sverige ska brytas.”

Säger Joar Forssell, ordförande.

Under kongressen valdes följande personer till förbundsstyrelsen inför det kommande verksamhetsåret i Liberala ungdomsförbundet:

Anna Horn, förste vice ordförande
Max Sjöberg, andre vice ordförande
Linnéa Bjärum
Simona Mohamsson
Anders Rehnberg
Christoffer Karlsson
Romina Pourmokhtari
Anders Viking Pettersson (nyval)
Amanda Kanange (nyval)
Karl Philip Nilsson (nyval)

Pressbilder på förbundsstyrelsen finns här. Ange fotograf Dennis Lindbom.

Förbundsstyrelsen kommer att sitta över valet 2018, nästa kongress äger rum i november 2018.

Presskontakt:
Thea Andersson
Thea.andersson@luf.se
0702995694

 

LUF: Kongressen inleds idag!

LUF: Kongressen inleds idag!

Liberala ungdomsförbundet samlar ombud och deltagare på förbundskongress i Borås helgen den 8 – 12 augusti 2017. Politiken som diskuteras fram dessa tre dagar är den politik som LUF går till valrörelse på 2018.

-”Jag hoppas på ny liberal politik för att bryta utanförskap. Klass ska inte avgöra din framtid, det måste dina egna prestationer och ambitioner göra. ” – Säger Joar Forssell, ordförande.

Bland frågorna som ska behandlas finns ett helt nytt bostadspolitiskt kapitel i handlingsprogrammet. Men också frågan om arvs- och gåvoskatt. Såväl Birgitta Ohlsson och Jan Björklund deltar med anföranden under helgen.

Presskontakt:
Thea Andersson
Thea.andersson@luf.se
0702995694

LUF RAPPORT: 100 miljarder

LUF rapport: Minska de statliga utgifterna med 100 miljarder!

Riksdagens budgetsäsong är över och som vanligt har det varit en uppvisning där politiker, oavsett ideologisk hemvist, tävlat i att bjuda över sina motståndare i satsningar på olika saker. Det har rört sig om allt ifrån subventionerade körkortslån och utbyggd järnväg till hemlagat potatismos i äldreomsorgen och nya laddstolpar för elbilar. Liberala Ungdomsförbundet tycker förvisso att många av de satsningar som avviserats är hedervärda men tycker att det även behövs en diskussion om det motsatta – nämlingen hur staten skulle kunna minska sina utgifter.

Vi har därför under sommaren och hösten arbetat med en rapport i syfte att undersöka hur de statliga utgifterna kan minska med 100 miljarder utan att den beryktade, och fruktade, systemkollapsen tar vid. Förslag som lyfts är bland annat kortad föräldraförsäkring, behovsprövat barnbidrag, slopat ränteavdrag, borttagen bidragsdel i CSN och besparingar i kulturbudgeten.

”Idag målas det upp en bild av att Sverige står på randen till total kollaps. Tydligen har vi varken råd att hjälpa människor på flykt, ha ett fungerande försvar eller sänka världens högsta skatter. Vi vill visa att det inte alls är så och att det egentligen handlar om politiska prioriteringar. 100 miljarder låter kanske mycket men är knappt 12% av statsbudgeten. En besparing på 12% skulle knappast rasera Sverige ” säger andre vice ordförande Max Sjöberg som författat rapporten.

Rapporten är baserad på statsbudgeten från 2015 och är inte tänkt att ses som en skuggbudget utan som ett förslag på hur reformutrymme kan skapas utan att skatten behöver höjas. Ett reformutrymme som sedan förslagsvis kan satsas på försvaret, sänkt skatt och en mer liberal migrationspolitik.

Här kan ni ta del av rapporten

Debattinlägg på SvD-online om rapporten

Har du frågor eller funderingar?
Presskontakt:
Thea Andersson, förbundssekreterare.
thea.andersson@luf.se
0702995694

PRESSMEDDELANDE: LUF OCH CUF DEMONSTRERAR FÖR VENEZUELA

PRESSMEDDELANDE: LUF OCH CUF DEMONSTRERAR FÖR VENEZUELA 

Idag anordnar Centerpartiets ungdomsförbundet och Liberala ungdomsförbundet en gemensam manifestation utanför Venezuelas ambassad i Stockholm, till förmån för det venezuelanska folket och dess opposition.

Detta med bakgrund av de demonstrationer mot landets ledning i Caracas den första september där nära en miljon människor deltog.

”Det är helt avgörande att omvärlden fördömer situationen i Venezuela. Återigen har ett socialistiskt projekt eskalerat till en grym regim som fängslar oppositionella.”

Kommenterar Joar Forssell, förbundsordförande Liberala ungdomsförbundet.

”När människors fri- och rättigheter blir spelbrickor för drömmar om socialismen måste vi i den fria världen stå upp för dem. Det handlar om solidaritet och det är därför vi demonstrerar idag.”

Säger Romina Pourmokthari, förbundsstyrelseledamot Liberala ungdomsförbundet och arrangör.

Manifestationen äger rum klockan 18.00 utanför Venezuelas ambassad på Engelbrektsgatan 38B i Stockholm.

LUF och CUF kommenterar manifestationen längre i denna artikel: http://www.svt.se/opinion/article10223457.svt

Presskontakt:
Thea Andersson
thea.andersson@luf.se
0702995694

Pressmeddelande: LUF har under lördagen valt ny ordförande under kongressen i Uppsala

LUF har under lördagen valt ny ordförande under kongressen i Uppsala

Liberala ungdomsförbundet har under kongressen i Uppsala valt en ny ordförande. Joar Forssell som ersätter Henrik Edin som ordförande för förbundet.

Joar Forssell är 23 år gammal och bor i Tensta, Stockholm. Idag arbetar han som politisk sekreterare för Landstingsrådet Anna Starbrink och representerar Liberalerna i Stockholms kommunfullmäktige. Han är också gruppledare för Liberalerna i miljönämnden i Stockholm. I Liberala ungdomsförbundet har han tillbringat ett år som förbundskassör samt varit social- och utbildningspolitisk talesperson.

Joar Forssell kommenterar:

”Jag är glad och stolt över att få förtroendet att leda Liberala ungdomsförbundet”

”Jag är övertygad om att jag, tillsammans med den nya styrelsen kan och vill lägga vårt fokus på att ta striden mot socialister och konservativa, eller Liberalerna när det behövs. Det är Liberalers roll, att motsätta sig alla försök till att begränsa människors frihet.”

Joar Forssell tillträder omedelbart.

Förbundsstyrelsen består av:

Vice ordförande Anna Horn (nyval)
Andre vice ordförande Max Sjöberg (nyval)
Malin Rimmö
Christoffer Karlsson
Sharoken Hanna
Jura Miniotaite (nyval)
Linnéa Bjärum (nyval)
Simona Mohamsson (nyval)
Anders Rehnberg (nyval)
Romina Pourmokhtari (nyval)

Presskontakt

Thea Andersson
0702995694

LUF: Liberala ungdomsförbundet kräver öppenhet och värnande av asylrätten

Nu i veckan släppte Åsa Romson och Stefan Löfven en bomb. Länge har Sverige varit en oas i öknen för de människor som flyr undan ofrihet och vill bygga sina egna liv. Vi har en stolt historia av att stå upp för och värna asylrätten, människors liv och rätt har prioriterats. Miljöpartiet och Socialdemokraterna tar i och med regeringens senaste beslut ett radikalt steg i riktning mot att helt överge en medmänsklig flyktingpolitik.

Vi kräver att Liberalerna blir det partiet som värnar medmänsklighet och står upp för den enskilde människan, även hon som befinner sig i en gummibåt på Medelhavet.

Oavsett flyktingsituation kräver en globaliserad värld att hela samhället blir flexiblare och anpassar sig efter människors fria val snarare än tvärtom. Dagens flyktingsituation gör dock att vissa förändringar är mer akuta. Personer som kommer till Sverige måste direkt ges möjlighet att själva ta sig in på arbetsmarknaden och skapa sig sin egen försörjning. Bostadsmarknaden måste rensas på regleringar för att möjliggöra bostadsbyggande. Det är naivt att värna om föråldrade system, särskilt i ett skede då förändringar och frihet behövs mer än någonsin.

Liberalerna måste särskilt stå upp för barnen som flyr från krig och förtryck. Det är inhumant att, som regeringen vill, lämna barn vind för våg i en orolig värld. Löfven efterfrågar ett “andrum” för Sveriges myndigheter, vi menar istället att Sverige ska utgöra ett andrum för människor i nöd. Istället för att Migrationsverket ska ansvara för stora delar av flyktingmottaganden och, mot den medicinska professionens inrådan, utföra ålderskontroller bör Migrationsverket avlastas. Omreglerade och kortare asylprocesser samt ett renodlat och smalare ansvarstagande frigör välbehövda resurser.

Den senaste tidens migrationspolitiska beslut utgör flera förskjutningar åt fel håll och radikala avsteg från Sveriges tidigare humant framskjutna position. Vi vänder oss fortsatt emot de tillfälliga uppehållstillstånden, i synnerhet för barn och barnfamiljer. Dessa leder till sämre incitament för människor att rota sig och bygga sina egna liv. Det är oansvarigt att prata om att underlätta myndigheters arbete och kommuners mottagande men samtidigt påföra fler arbetsuppgifter, administration och byråkratiska stupstockar.

Istället bör ett större ansvar läggas på den enskilde och ett mindre på kommuner, landsting och stat. Arbetsmarknaden måste avregleras så att var och en kan ta ansvar för sin egen försörjning.

Människors förutsättningar och livsmål varierar, men alla individer ska ges reella möjligheter att forma sitt eget liv efter egna önskemål eller värderingar. Av naturen eller oturen har inte alla människor samma möjligheter, om staten står i vägen för detta är det staten och dess regleringar som måste bantas.

Vi kräver att Liberalerna verkar för en human flyktingpolitik där människoliv prioriteras högst och asylrätten värnas. En vision om fri migration och öppna gränser måste fortsatt vara vår vision och ledstjärna. Särskilt barn och barnfamiljer måste värnas och regeringen måste ställas till svars för sin oansvariga politik.

Mötesuttalandet antogs vid förbundsstyrelsemötet den 28:e november.

LUF: Sätt aldrig systemet framför människan

Efter en presskonferens med regeringen i dag står det klart att de tillfälliga uppehållstillstånden ska utvidgas, anhöriginvandringen ska begränsas och utlänningslagen ska skrivas om så att det blir svårare att söka asyl. Beskedet är en mörk milstolpe som bekräftar att migrationspolitiken går åt helt fel håll.

Sverige står inför stora utmaningar. Alla de människor som har flytt hit behöver en chans att finna husrum och arbete. Systemets utformning gör det idag omöjligt. Då väljer regeringen att stänga gränserna.

När valet står mellan att antingen ta emot människor som flyr för sina liv, eller att skydda ett stelbent system, finns bara ett svar. För Liberala ungdomsförbundet är det självklart. Vi kommer aldrig att tolerera en politik som sätter systemet framför individen.

Henrik Edin
Förbundsordförande

Liberala ungdomsförbundet är Liberalernas ungdomsförbund, vi kämpar för din frihet och för öppna gränser.

LUF: DEN BREDA UPPGÖRELSEN ÄR ÖVERENSKOMMELSENS STÖRSTA FÖRTJÄNST.

LUF: DEN BREDA UPPGÖRELSEN ÄR ÖVERENSKOMMELSENS STÖRSTA FÖRTJÄNST.

Den breda uppgörelsen är överenskommelsens största förtjänst. I tider om kris krävs det att man tar till ordentliga åtgärder för att säkerställa att människor inte far illa.

Migrationsöverenskommelsen som presenterades idag av samtliga partier förutom vänsterpartiet och sverigedemokraterna visar på ett politiskt samförstånd och en krismedvetenhet som är mycket efterfrågad i vår nuvarande situation. I överenskommelsen finns förslag som på många sätt förbättrar dagens situation, bland annat ett breddat RUT-avdrag, att integrationsjobbssatsningen också inkluderar småföretag samt fler säkra vägar till Europa och till Sverige genom ett ökat kvotflyktingmottagande.

Liberala ungdomsförbundet anser däremot att det är fel att överenskommelsen även innehåller politik som förvärrar integrationen, det vill säga tillfälliga uppehållstillstånd.

Henrik Edin: “Vi önskar att överenskommelsen inte hade inkluderat tillfälliga uppehållstillstånd som förvärrar situationen för de som söker asyl. Att harmonisera lagstiftning med EU är inte ett bra argument för dålig politik.”

Liberala ungdomsförbundet den 23:e oktober 2015

Presskontakt:
Thea Andersson
thea.andersson@luf.se
+46702995694

LUF: VI KRÄVER PERMANENTA UPPEHÅLLSTILLSTÅND

Liberala ungdomsförbundet observerar ett oroväckande skifte i svensk migrationspolitisk debatt. I dag vill hälften av riksdagspartiernas politiska ledningar lämna Sveriges humana linje vad gäller permanenta uppehållstillstånd. Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet riskerar att ansluta sig till en populistisk migrationspolitik och överväger att låta tillfälliga uppehållstillstånd vara norm för flyktingar som ges asyl.

Liberala ungdomsförbundet kräver att dagens praxis med permanenta uppehållstillstånd även fortsättningsvis ska gälla. Sverige är ett land med en mycket lång tradition av migration. I dag står vi inför en situation där människor söker sig till Sverige för att komma undan krig, och möjligtvis hitta ett nytt hemland. Detta är ett kvitto på att Sverige är ett bra land att leva i.

Argumenten till varför Sverige ska byta linje är få, dessutom är de populistiska. Ett argument för tillfälliga uppehållstillstånd är att det skulle minska kostnaderna för flyktingmottagandet. Sanningen är den motsatta. Tillfälliga uppehållstillstånd skulle bli dyrt och bland annat innebära ett mycket stort merarbete för det redan överbelastade Migrationsverket. I dag kan det ta mer än ett år i handläggningstid för en människa som söker asyl för första gången. Med tillfälliga uppehållstillstånd skulle man se en ökning av tiden det tar att få sin ansökan prövad eftersom den måste prövas upprepade gånger. Oskäligt långa handläggningstider är mer rättsosäkra, dyrare, och strider dessutom mot Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna.

Därtill är forskningen entydig. Tillfälliga uppehållstillstånd ökar den psykiska ohälsan och gör det svårare för flyktingar att motivera deltagande i sociala aktiviteter och att lära sig språket. I förlängningen resulterar detta i en försämrad integration. Dessutom sätts flyktingen i en svag position på arbetsmarknaden och risken för att ohederliga arbetsgivare utnyttjar deras situation ökar. De som kommer till Sverige är människor som söker skydd från krigszoner, förföljelse och urskillningslöst våld. Att utsätta dessa människor för en undermålig integrationsprocess är inte värdigt.

Därför kräver Liberala ungdomsförbundet att Moderaterna, Kristdemokraterna och i synnerhet Folkpartiet avviker från den populistiska trenden och förordar att permanenta uppehållstillstånd ska vara norm och tillfälliga uppehållstillstånd undantag.

Mötesuttalandet antogs vid förbundsstyrelsemötet helgen den 12:e till 13:e september.