Förbundsstyrelsen

Näst efter kongressen – vårt årsmöte – är förbundsstyrelsen det högsta beslutande organet i Liberala ungdomsförbundet. Förbundsstyrelsen hanterar verksamheten under tiden kongressen inte är samlad. Nedanstående styrelse valdes av kongressen den 5:e till 7:e augusti 2016. Vid användning av dessa foton uppge fotograf Dennis Lindbom.
Anna Horn

Anna Horn

Vice ordförande

Talesperson för:
Rättspolitik och feminism

Kontakt: Annalinneahorn@gmail.com

Joar Forssell

Joar Forssell

Ordförande

Kontakt: Joar.forssell@luf.se

Max Sjöberg

Max Sjöberg

2:e Vice ordförande

Talesperson för:
Ekonomisk politik

Kontakt: Max.sjoberg@luf.se

Elias Collin

Elias Collin

Förbundssekreterare

Kontakt: elias@romb.luf.se

Romina Pourmokhtari

Romina Pourmokhtari

Styrelseledamot

Talesperson för:
Utbildningspolitik och migrationspolitik

Kontakt: Romina.pourmokhtari@luf.se

Anders Rehnberg

Anders Rehnberg

Styrelseledamot

Talesperson för:
EU och utrikespolitik 

Kontakt: Anders-rehnberg@hotmail.com

Amanda Kanange

Styrelseledamot

Christoffer Karlsson

Christoffer Karlsson

Styrelseledamot

Talesperson för:
Säkerhetspolitik och integritet

Kontakt: Christoffer.karlsson@liberalerna.se

Simona Mohamsson

Simona Mohamsson

Styrelseledamot

Talesperson för:
Ideologiska frågor och arbetsmarknadspolitik

Kontakt:
Simona.mohamsson@liberalerna.se

Anders Viking Pettersson

Styrelseledamot

Karl Philip Nilsson

Styrelseledamot

Linnéa Bjärum

Linnéa Bjärum

Styrelseledamot

Talesperson för:
Socialpolitik

Kontakt: Linnea.bjarum@luf.se