Förbundsexpeditionen

Hantverkargatan 25 Stockholm 112 21

 

Elias Collin

Elias Collin

Förbundssekreterare

elias@romb.luf.se
0735516117

Elias är förbundets högsta tjänsteman och ansvarar för förbundets verksamhet och implementering av förbundsstyrelsens beslut. Han svarar också för förbundets krishantering, arbetsledning och har ett övergripande ansvar för förbundet.

Lilia Romanevitch

Lilia Romanevitch

Förbundsombudsman

lilia@romb.luf.se
0723330866

Lilia arbetar med administrativa frågor såsom utbildningar, fakturor och material från förbundet. Hon basar också över förbundets medlemsregister.

Emilie Tilstam

Press- och kommunikationsansvarig

Emilie hanterar press- och kommunikationsfrågor för förbundet. Hit vänder du dig också om du vill ha kontakt med Joar Forssell.

emilie@romb.luf.se