Förbundsexpeditionen

Hantverkargatan 25 Stockholm 112 21
Elias Collin

Elias Collin

Förbundssekreterare

elias@romb.luf.se
0735516117

Elias hanterar pressfrågor, frågor från allmänheten eller organisationer, krishanterar samt frågor som rör organisationen på central nivå. Det är också hit du ringer om du söker kontakt med Joar Forssell.

Lilia Romanevitch

Lilia Romanevitch

Förbundsombudsman

lilia@romb.luf.se
0723330866

Lilia hanterar administrativa frågor såsom utbildningar, medlemskapet och fakturor.

Sofia A. Hallonqvist

Sofia A. Hallonqvist

Resande ombudsman

sofia@romb.luf.se
0703936340

Sofia är resande ombudsman och är en resurs för distrikten och förbundet. Hon hjälper till med kampanj, utbildning och projekt på både nationell och lokal nivå. Behöver du hitta en distriktsordförande som inte har kontaktuppgifter på hemsidan, eller vill att LUF ska kampanja på just din skola så kontaktar du henne.