Saga Bowallius, Distriktsordförande.

Caroline Rhawi, Första vice distriktsordförande, talesperson ekonomi och arbetsmarknad.

 

Pontus Almquist, Andra vice distriktsordförande, talesperson rättspolitik och konstitution.

Karl Johansson, Ordf Verkställande utskottet, talesperson kommunikationer, bostad, utbildning.

 

Anna Törnström, kassör, talesperson socialpolitik och jämlikhet.

Elin Hjelmestam, talesperson miljö och integration.

Erika Apéll, talesperson feminism.

Lovisa Lanryd, talesperson EU och utrikespolitik.

 

Bilder: Erika Apéll

Elias Wireby, talesperson kultur och migration.