Väst

Twitter

Liberala ungdomsförbundet Väst - Västsveriges liberala pärla

Liberala ungdomsförbundet Väst är distriktet som täcker hela Västra Götalandsregionen.

Men vi stannar inte där - för varje dag som går ska vi bli större och större och vi ger oss inte förrän det liberala budskapet når varje hörn av vår region.


LUF Väst finns också på Facebook

Följ vår ordförande Max Sjöberg på Twitter

LUF Öckerö

Niklas Englund, Klubbordförande
Telefon: 0768-839525
Mail: .

Liberala Ungdomsförbundet Öckerö är lika självklart i skärgårdsmiljön som fiskmåsarna.
Som ensamt lokalt ungdomsförbund i kommunen är det vi som sätter den ungdomspolitiska agendan.

Vill du vara med och bidra till en liberalare skärgård?
Kontakta isåfall klubbordförande Niklas Englund, klicka på JOIN LUF här till vänster eller släng iväg ett sms med texten “LUF MEDLEM” till nummer 72 500
Du kan också surfa in på vår hemsida;
http://www.folkpartiet.se/FPTemplates/PersonalPage____87380.aspx

Och du! Frihet är inte gratis - men det är vårt medlemskap!

LUF Uddevalla

Sebastian Johansson, Klubbordförande
Telefon: 0736-34 73 81

Mail: .

LUF Uddevalla finns också på Facebook!

LUF Lerum

Hemsida: http://etjugo.blogg.se/

Sanna Preifelt, Klubbordförande
Telefon: 0702-90 47 17
Mail: .

LUF Storgöteborg


Sveriges framsida, Bästkôstens pärla, Lilla London, kärt barn har många namn. Nu talar vi givetvis Göteborg, och LUF Storgöteborg. LUF Storgöteborg är en aktiv och snabbt växande klubb i en stad som varit röd sedan 1994. Utöver själva Göteborgs kommun ingår Härryda och Kungälv i klubben. Vi är förbannat trötta på att Götet är ligger i händerna på (S). Vi kan helt enkelt inte leva med att staden i tidningen Fokus årliga kommunranking för 2009 hamnade Göteborg på en föga smickrande 213:e plats (av 291).

Är du nyfiken, ny medlem, eller medlem sen länge men är sugen på att engagera dig? Tveka inte på att kontakta oss! Om du inte känner för att hoppa in i aktiviteter och utbildningar direkt, ring/maila vår ordförande så kan vi ta en fika.

Hälsningar från LUF's troligtvis góaste klubb!

Björn Wikman, klubbordförande
Telefon: 0702-17 32 60
Mail: .Hanna Linnea Karlsson, vice klubbordförande
Telefon: 0768-88 10 28
Mail: .Ledamöter i Göteborgs styrelse är: Rebecca Mattsson, Erik Petersson, Leontina Davidson, Frida Granath, Johannes Palmqvist

.

Klubbexpedition
Nedre Kvarnbergsgatan 7
411 05 Göteborg

LUF Storgöteborg finns på Facebook.

Chanel Panossian

Bor: Trollhättan
Gör: Pluggar, föreläser om mänskliga rättigheter, jobbar med demokrati utveckling i Uddevalla kommun

Älskar: Människor, dikter och att äta
Hatar: Orättvisa och okunskap
Hjärtefråga: Integration, jämlikhet, utbildning och ungdomsvård


Kontakt
Telefon: 0725-529766
Mail: .

Mattias Wallentin, 2 vice ordförande

Bor: Floda, västkôstens pärla
Gör: Pluggar statsvetenskap

Älskar: Blåvitt, bira, snus och kaffe (Industriliberalerna)
Hatar: Feminism, klimattalibaner och pilateskulture
Hjärtefråga: Motverka feminism och kollektivism i alla dess former.

Kontakt
Mail: .
Telefon: 0762434303

LUF Bohuslän

Klubbexpeditionen
Junogatan 3
Uddevalla

Sofia Andersson, klubbordförande
Telefon:0703936340
Mail:.


Johan Sjöberg, vice klubbordförande
Telefon:0768344544
Mail:.

Årsmötesinformation

1.Årsmöte - Vad är det?
2.Dagordning
3.Schema
4.Packlista
5.Motionera och kandidera
6.LUF Väst Awards
7.Handlingar till årsmöte


1. Årsmöte - Vad är det?
Årsmötet är det högsta beslutande organet i en organisation. På riksplanet är kongressen motsvarande, även om det inte är hälften så roligt eller omtalat som just LUF Västs årsmöte. Årsmötet fungerar i stort sett som organisationens riksdag. En medlem - en röst. På årsmötet röstar vi bland annat om vad vi skall tycka (d.v.s vad som skall stå i vårt regionala handlingsprogram - finns till vänster i menyn), våra stadgar (vilka regler som gäller rent organisatoriskt - även dessa finns i menyn till vänster), samt vilka som skall företräda organisationen, d.v.s distriktsstyrelsen (ja, även dessa finnes i menyn). Ibland kan beslut gå fort och det hela kan tyckas vara riktigt krångligt. Då rekommenderar jag dig att gå på LUF Västs förberedelsekväll där du kan ställa frågor och få en försmak av hur ett årsmöte går till. Detta hålls på Folkpartiet/LUFs partiexpedition i Göteborg (Nedre kvarnbergsgatan 7), den 13 februari klockan 17:30. Om du har några frågor som absolut inte kan vänta, eller inte har möjlighet att komma på förberedelsekvällen får du gärna ringa eller maila distriktschef Mattias Wallentin på 0708549077 eller .

Anmälan är obligatorisk och sker här:https://luf.wufoo.eu/forms/anmalan-till-luf-vasts-arsmate-2014/


2.Dagordning
1. Mötet förklaras öppet
2. Mötesformalia
a. val av mötespresidium
b. val av två justerare tillika
rösträknare
3. Mötet förklaras behörigt utlyst
4. Godkännande av
förhandlingsordningen
5. Godkännande av dagordningen
6. Röstlängden fastställs
7. LUF Västs verksamhetsberättelse
för 2013
8. Redovisning av LUF Västs
ekonomi 2013
9. Revisorernas berättelse
10. Dechargeutskottets berättelse
11. Beslut om ansvar eller
ansvarsfrihet för avgående
styrelse
12. Behandling av stadgemotioner
13. Fastställande av antal ledamöter i
presidiet
14. Fastställande av antal
styrelseledamöter till kommande
styrelse
15. Fastställande av antal
suppleanter till kommande
styrelse
16. Nominering av distriktsordförande
17. Val av distriktsordförande
18. Nominering av vice ordföranden
19. Val av vice ordföranden
20. Nominering av ordinarie
ledamöter för LUF Västs
distriktsstyrelse
21. Val av ordinarie ledamöter för
LUF Västs distriktsstyrelse
22. Nominering av suppleanter för
Liberala ungdomsförbundet Västs
styrelse
23. Val av suppleanter för Liberala ungdomsförbundet Västs styrelse
24. Nominering av två revisorer för
LUF Väst
25. Val av två revisorer för LUF Väst
26. Nominering av två personer till
LUF Västs dechargeutskott
27. Val av två personer till LUF Västs
dechargeutskott
28. Nominering av två personliga
ersättare till dechargeutskottet
29. Val av två personliga ersättare till
dechargeutskottet
31. Val av valberedning för LUF Väst
33. Behandling av
Handlingsprogrammet
30. Val av sponsrad EP-kandidat
31. Fastställande av valstrategi för valrörelsen 2014
35. Fastställande av medlemsavgift
till LUF Väst
36. Behandling av jämställdhetspolicy
37. Avtackningar
38. Årets ungliberal i Väst
39. Årsmötesuttalande
40. Övriga frågor
41. Mötets avslutande


3.Schema (kan komma att förändras)
Schema (kan komma att ändras)
Fredag 21 februari:

16:30 Incheckning
18:00-22:00 Förhandlingspass I                  
19:00-20:30       Rullande middag
22:00 Kvällsaktivitet

Lördag 22 februari:

07:30       Väckning
08:00-08:45 Frukost
09:00-12:00 Förhandlingspass II: § 33, Motionsbehandling
12:00-13:00 Lunch
13:00-13:45 Årsmötestalare
13:50-16:00 Förhandlingspass III: § 33, § 37 - § 41, Motionsbehandling
16:00-16:30 Val av EU-kandidat
16:30-16:50 Antagande av valstrategi för LUF Väst
16:50-17:30 Presentation av kampanjer
19:00-22:00 Årsmötesmiddag och LUF Väst Awards

Söndag 23 februari:

09:00       Väckning & Frukost
09:00-10:45       Städning
10:45-12:00 Valrörelse- workshop Pass I
12:00-12:45 Lunch
12:45-14:00 Valrörelse-workshop Pass II
14:00-14:15       Paus                                      
14:15-16:00 Valrörelse-workshop Pass III                            
16:00 -       Korande av vinnare och avslut av helgen


4.Packlista
1. Hygienartiklar (inkl handduk)
2. Luftmadrass eller motsvarande samt täcke/sovsäck. Vi sover på en skola, i klassrum.
3. Dressat ombyte till lördagens årsmötesmiddag.
4. Laptop/padda, om du har möjlighet.


5.Motionera och kandiddera
Vill du kandidera till LUF Västs distriktsstyrelse för 2014 års verksamhetsår? Då tycker jag att du skall skicka in en kandidatur där du beskriver vem du är, dina visioner och vad du vill göra i styrelsen. Kandidaturen skickas in till valberedningens ordförande på . och dessa skall vara valberedningen till handa senast fredagen den 31 januari klockan 23:59

Tycker du att LUF Västs handlingsprogram är helt uppåt väggarna korkat, eller vill du förtydliga något som kanske är lite diffust? Oavsett vilka bevekelsegrunder du har tycker jag då att du skall skicka in en motion för att förändra eller förtydliga vårt handlingsprogram. Motionerna skall skickas in till . och dessa skall inkomma senast torsdagen den 30 januari klockan 15:00. Vet du inte hur man skriver en motion? Då tycker jag du skall gå på LUF Västs motionsskrivarstuga tisdagen den 21 januari. Nedan finner du en kortare beskrivning om hur man skriver en motion.

SÅ HÄR GÖR DU

o Bestäm dig för vad du vill skriva
o Leta upp var i handlingsprogrammet det bör ligga och kontrollera om det påverkar några andra skrivelser i HP. Om det gör det bör du motionera om att ändra även dessa punkter.
o Välj en rubrik till din motion
o Ange vilken punkt i handlingsprogrammet det berör, under vilket avsnitt
o Ange ditt namn
o Skriv en brödtext där du motiverar och förklarar din motion
o Skriv så kallade “att-satser” där dina förslag till beslut formuleras klart. I varje att-sats skall det tydligt framgå vilka punkter som berörs


6.LUF Väst Awards
Ni veteraner har naturligtvis full koll på prestigen i det hela, men för er som ännu inte har haft privilegiet att åka på ett årsmöte med LUF Väst skall nu lyssna extra noga. Varje år har vi i LUF Väst en extremt viktig tävling vid namn LUF Väst awards. Här handlar det i grunden om att vi hyllar de personer som har utmärkt sig lite extra under året. Dessa personer väljer ni. Genom att rösta i formuläret som finns på länken nedan. Vinnarna i varje kategori hyllas under högtidliga former på vår årsmötesmiddag, tillsammans med vinnarna i kategorierna “årets debattör”, “årets klubb” och “årets liberal” som utses av distriktsstyrelsen. Röstningen stänger den 17 februari 2014. För den som är i ny i organisationen och undrar vad f*n en gront är, så är det en person som har vart med läääänge i organsiationen, känner de flesta och kan det mesta. En nyckelfigur helt enkelt. So may the odds be ever in your favour och kom ihåg att fusk genom multipla röstningar bestraffas strängeligen!

https://luf.wufoo.eu/forms/luf-vast-awards-20132014/

Liberala ungdomsförbundet Väst söker Kampanjledare!

Liberala ungdomsförbundet Väst (LUF) är Folkpartiet Liberalernas ungdomsorganisation i Västsverige och arbetar för att få ungdomar politisk engagerade och för att öka Folkpartiets inflytande lokalt, regionalt och nationellt.

Vi söker nu Kampanjledare för valrörelsen 2014. Du ansvarar, tillsammans med LUF Västs valledning, för LUF:s valrörelse i en av Västra Götalandsregionens valkretsar, Göteborg, Norra Älvsborg, Södra Älvsborg, Skaraborg eller Bohuslän.

Vi erbjuder en utåtriktad tjänst i en utvecklande och utmanande arbetsmiljö. Ditt ansvarsområde blir att möta unga väljare där de finns, hitta metoder som möjliggör för unga att engagera sig politiskt samt att få unga väljare att rösta på Folkpartiet i valet 14 september 2014. Arbetsuppgifterna kommer vara många och varierande samt innehålla bland annat medlemsvärvning, debatterande, ordna kampanjaktiviteter, ha kontakt med samverkande organisationer med mera. Du kan komma att ha arbetsledaransvar.

Vi söker dig som är kreativ, driven och ständigt tänker i nya banor. Du känner dig säker inför att ta ansvar och arbeta självständigt, du är trygg i att strukturera och planera olika typer av arbete och verksamhet samtidigt. En viktig framgångsfaktor är att du brinner för att kommunicera med andra människor och tycker att resultatet blir som bäst när människor arbetar tillsammans.

Det viktigaste är att du är ”rätt person” och har rätt inställning snarare än att du har formell kompetens. Du definierar dig själv såklart som liberal och delar våra värderingar. B-körkort och tidigare erfarenheter från politisk verksamhet är meriterande.

Placering och arbetstid Visstidsanställning, 100 %, under perioden 15 juli 2014 till 15 september 2014. Oreglerad arbetstid, du kommer att jobba såväl dag som kväll och helg. Placeringen och verkningsområde kommer variera beroende på valkrets men distriktskontoret är förlagt i centrala Göteborg. Resor inom hela Västra Götalandsregionen förekommer. Du kommer att arbeta intimt med valledningen men det dagliga arbetet och planering sker i stor mån på individuell basis. Lön efter överenskommelse.

Vill du veta mer Frågor om tjänsten skickas till ., eller ring distriktschef Mattias Wallentin 070-854 90 74 alt. distriktsordförande Edwin Hovemyr 070-854 90 77.

Ansökan med meritförteckning och personligt brev skickas senast den 28 februari 2014 via e-post till ..

Liberala ungdomsförbundet Väst söker Kampanjombudsmän!

Liberala ungdomsförbundet Väst (LUF) är Folkpartiets Liberalernas ungdomsorganisation i Västsverige och arbetar för att få ungdomar politisk engagerade och för att öka Folkpartiets inflytande lokalt, regionalt och nationellt.

Vi söker nu tjänster som Kampanjombudsmän för Liberala ungdomsförbundets valrörelsearbete inom Västra Götalandsregionen, valet 2014.

Vi erbjuder en utåtriktad tjänst i en utvecklande och utmanande arbetsmiljö. Ditt ansvarsområde blir att möta unga väljare där de finns och kampanja för Folkpartiet och Liberala ungdomsförbundet. Arbetsuppgifterna kommer huvudsakligen bestå av kampanjande, medlemsrekrytering, medlemsvård samt att föra ut LUF och Folkpartiets politik. Du kommer ständigt att befinna dig där valrörelsen är som hetast och där du gör som störst påverkan.

Vi söker dig som är kreativ, driven och ständigt tänker i nya banor. Du fungerar väl i grupp, brinner för att träffa nya människor och är en person som ständigt kommunicerar. En viktig framgångsfaktor är att du är en social person som trivs i en omgivning i ständig förändring, med högt tempo och där det krävs att du kan anpassar dig till nya situationer.

Det viktigaste är att du är ”rätt person” och har rätt inställning snarare än formell kompetens. Du definierar dig själv såklart som liberal och delar våra värderingar. B-körkort och tidigare erfarenheter från politisk verksamhet är meriterande.

Placering och arbetstid Visstidsanställning, 100 %, under perioden 15 augusti 2014 till 15 september 2014. Oreglerad arbetstid, du kommer att jobba såväl dag som kväll och helg. Placeringen och verkningsområde kommer att variera. Distriktskontoret är förlagt i centrala Göteborg men du kommer främst att arbeta ”i fält”. Resor inom hela Västra Götalandsregionen förekommer. Du kommer att arbetsledas av valledningen men kommer även att arbeta nära kampanjledaren i respektive valkrets. Lön efter överenskommelse.

Vill du veta mer Frågor om tjänsten skickas till ., eller ring distriktschef Mattias Wallentin 070-854 90 74 alt. distriktsordförande Edwin Hovemyr 070-854 90 77.

Ansökan med meritförteckning och personligt brev skickas senast den 28 februari 2014 via e-post till ..

Leontina Davidsson

Bor:: Göteborg.
Gör:: Naturvetenskapligt program, gymnasienivå.

Älskar: Skor, LUF, dansa och lära mig nya saker.
Hatar:: Oärlighet, människoförtryck och att hitta hårstrå i maten.
Hjärtefråga:: Jämställdhetspolitik

Kontakt:
Telefon: 0739-362206
Mail:: .


E-luffaren 32

E-luffaren v32

Hej,
Brace yourself, valet is comming!

På torsdag är det exakt en månad kvar till valet. Alla debattartiklar, pressmeddelanden, kampanjer, bokbord, demonstrationer, radiointervjuer och allt vad det kan tänkas vara skall nu resultera i den sista månaden. Den sista månaden av de 48 som utgör en mandatperiod, är politikers svar på slaget vid Hastings. Det är vårt Mount Everest. Nu eller aldrig, kort och gott. Är det någon gång ni skall prioritera bort er partner, er träning, vänner eller vad det kan tänkas vara, så är det nu. Den liberala rörelsen behöver er. LUF Väst behöver er. Sverige och dess framtid behöver er. För alternativet till oss mina vänner, det är katastrof. Det är vänsterpartister i regeringen, det är F!:are som vill skicka män på omskolningsläger och det är Sverigedemokrater som vill ålderstesta ensamkommande flyktingbarn. Frihetens fiender är många. Dess försvarare är inte MUF som saknar ideologi. Det är inte KDU som emellanåt får de amerikanska republikanerna att framstå som progressiva. Det är inte heller CUF som svävar i ett ideologiskt limbo mellan brytpunkter i statlig inkomstskatt och traktorer. Det är vi. Liberaler. Även om vi är individualister är vi starkast tillsammans. Därför vädjar jag återigen er att följa med på våra aktiviteter i vårt liberala korståg. Alla aktiviteter finner ni i vanlig ordning pedagogiskt samlat i vår drivefil. https://docs.google.com/a/folkpartiet.se/spreadsheets/d/11GDKPyf0iNfOA2Jxp5y9OwpgQrLHfRxgVf85ASym9eg/edit?usp=sharing

Allt gott,                                                                                                           
Mattias Wallentin, Distriktschef LUF Väst                                          
. / 0708549077


1. LUF Väst på Göteborgs kulturkalas
2. Informationskampanj mot SD med LUF Borås
3. Förmiddagskampanj med Malmberg - Göteborg
4. Flygbladsutdelning i Lidköping
5. Majoren talar i Vårgårda
6. Flygbladsutdelning i Lidköping
7. Affischering med Malmberg och Mohamsson i Göteborg
8. Kampanj och krabbfiske på Öckerö
9. Road trip i Norra Älvsborg
10. Affischeringsnatta i Göteborg


1. LUF Väst på Göteborgs kulturkalas                                               
Under kulturkalaset kommer Unga Folkpartiet finnas på plats under hela Kulturkalaset. Er hjälp kommer att vara ovärderlig under kalaset då vi kommer ha ett tält öppet under alla dagar, 12.00–20.00.

Tisdag till lördag 13.30 och 16.30 hålls dessutom tre minuter långa brandtal på Kanaltorgets Speakers corner där representanter från partier och ungdomsförbund sammanfattar var de står i olika politiska frågor. Har du inte tid/möjlighet att stå i tältet och sprida liberalismen vill ändå insupa lite liberala budskap? Då är det lugna puckar. LUFs egna representanter har nämligen brandtal och debatter på daglig basis. Nedan följer en översikt av vilka som debatterar och talar om vad.

Tisdag den 12 aug (skola och utbildning) – Björn Wikman håller brandtal 16:30 och deltar i debatt klockan 17:00.               
Onsdagen den 13 aug (arbetsmarknad) håller Simona Mohamsson brandtal klockan 13:30.            
Torsdagen den 14 aug (bostadsmarknad) – Sharoken Hanna håller brandtal 16:30 och deltar i debatt klockan 17:00                                                
Fredagen den 15 aug (klimat och trängselskatt) håller Frida Granath brandtal klockan 13:30                                                                                
Lördagen 16 aug (integration/rasism) – Robert Hanna håller brandtal 16:30 och deltar i debatt klockan 17:00
Söndagen den 17 aug (Feminism/jämställdhet) håller Frida Granath brandtal klockan 13:30

Vi kommer all hjälp vi kan få med att bemanna vårt tält. Således får ni gärna anmäla er redan nu angående vilka tider ni kan stå.  Anmäla er gör ni på följande länk: http://doodle.com/c7m8cu8s3fy9p86x


Var: Kanaltorget, Göteborg.
Ansvarig: Björn Wikman, 0702173260 .
När: tisdagen den 12 augusti 12:00 t.o.m söndagen den 17 augusti klockan 18:00


2. Informationskampanj mot SD med LUF Borås
Nu på tisdag passerar Jimmie Åkessons valtour Borås, och vi kommer att vara på plats med en motkampanj. Vi kommer att dela ut ett flygblad om invandringsrelaterade myter samt dela ut öronproppar. Samling på Boråsexpen 9:30, talet börjar 10:00. Har man en Unga Folkpartiet-tröja får man gärna ha på sig den.Alla frisinnade skall infinna sig! Väl mött!

Var: Partiexpeditionen, Södra kyrkogatan 35, Borås, 09:00.
Ansvariga: Marcus Nilsen, 076-160 02 02, ..
När: tisdagen den 12 augusti klockan 09:30.


3. Förmiddagskampanj med Malmberg – Göteborg                
Har du inget att göra på onsdag förmiddag? Inget problem. Sätt på dig en folkpartiet-pin, sköna skor och ett leende och hjälp till att dela flygblad och möta väljare inför valet. Vi samlas klockan 10 på folkpartiets expedition i Göteborg, och ger oss därefter ut och delar flygblad i centrala Göteborg och sprider vårt liberala budskap.

Var: Partiexpeditionen, Nedre Kvarnbergsgatan 7, Göteborg.
Ansvariga: Anna Malmberg, 0706141447, ..
När: onsdagen den 13 augusti klockan 10:00.


4. Flygbladsutdelning i Lidköping                        
I och med att vår kampanjledare Erik Hammar numera har börjat arbeta har också aktiviteten i Skaraborg ökat exponentiellt. Ambitionen är såklart att inom en snar framtid återigen ha en klubb i Skaraborgsområdet. Om du vill bidra till detta, eller helt enkelt bara vara en liberal profet och sprida budskapet tycker jag du på torsdag skall ta dig till Lidköping för lite kampanjning.

Var: Samling utanför resecentrum i Lidköping.
Kontakt: Erik Hammar, 073-026 51 57, ..
När: torsdagen den 14 augusti klockan 12:00


5. Majoren talar i Vårgårda                
Jan Björklund utfrågas i Vårgårda och vi skall givetvis närvara med så många som möjligt. Det blir även kampanjade möjligtvis både i Alingsås och Vårgårda. Vi vill givetvis att så många som möjligt följer med, vi har många platser i bilarna. Grymt sällskap, bra bilmusik och glass utlovas. The more the merrier. Samling sker på partikansliet i Göteborg för gemensam avfärd. Vill man ta sig dit på egen hand går detta naturligtvis också bra. Utfrågningen sker i Tångahallen i Vårgårda.  
             
Var: Samling Partiexpeditionen, Nedre Kvarnbergsgatan 7, Göteborg.
Kontakt: Johannes Palmqvist, 0761667483, ..
När: torsdagen den 15 augusti klockan 15:00 (Major Björklund talar klockan 17).


6. Flygbladsutdelning i Skara              
Succén i Skaraborg fortsätter nu på fredag. Efter vi befriat Lidköping från dess Rödgröna dimma är det dags att ta sig an Skara. Vi samlas vid busstationen i Skara för gemensamt ta oss till ett torg eller dylikt. Självklart står LUF Väst som vanligt för resor mot uppvisande av kvitto och ifyllande av blankett.                 

Var: Samling utanför vid busstationen i Skara.                    
Kontakt: Erik Hammar, 073-026 51 57, ..        
När: fredagen den 15 augusti klockan 11:00


7. Affischering med Malmberg och Mohamsson i Göteborg                          
Inför valet finns det ingen tid att vila och därför ska vi ge oss ut för att liberalisera Göteborg. Vi samlas klockan 9.30 på expen i Göteborg för att ta en kaffe, sedan ger vi oss ut för att sätta upp några affischer och dela lite flygblad i centrala Göteborg.

Var:Partiexpeditionen, Nedre Kvarnbergsgatan 7, Göteborg.
Ansvariga: Anna Malmberg, 0706141447, ..
När: torsdagen den 13 augusti klockan 09:30.


8. Kampanj och krabbfiske på Öckerö            
Göteborgs skärgård är av historia och tradition en Folkpartistisk högborg. Så skall det också förbli. För att se till att denna stolta tradition lever kvar kommer vi nu på lördag att kampanja på Öckerö. Inte nog med att Göteborgs skärgård är norra hemisfärens vackraste plats, på lördag är det dessutom både Öloppet (en tävling där man springer och simmar mellan öarna) och en marknad. Ett ypperligt tillfälle att kampanja med andra ord. Vi träffas vi busstation Hönö Klåva för gemensam marsch mot Öckerö.

Var: Höna Klåva        
Ansvariga: Henrik Edin, 073428880, ..
När: lördagen den 16 augusti klockan 11:15.


9. Road trip i Norra Älvsborg              
Förra veckan så ägde en av 2000-talet mest lyckade kampanjer rum. Det var den redan nu, legendariska road trippen i Norra Älvsborg och Bohuslän. Om en gång är bra torde således två gånger vara dubbelt så bra. Därför kör vi en favorit i repris och kör en ny road trip. Denna gång dock endast i Norra Älvsborg. Bengtsforts, Åmål och Dals Ed. Smaka bara på dessa fantastiska orter. Road trip, liberalism och supergött häng. Det blir helt enkelt inte bättre. Vi samlas på expen klockan 09:00 och åker sen upp till de nordligaste delarna av Västra Götaland.

Var: Samling Partiexpeditionen, Nedre Kvarnbergsgatan 7, Göteborg.
Kontakt: Johannes Palmqvist, 0761667483, ..
När: lördagen den 16 augusti, klockan 09:00.


10. Affischerinsnatta med LUF Väst
En långvarig tradition i Göteborg är att Liberala ungdomsförbundet Väst är först i stan’ med att pryda gator och torg med våra affischer. Som ni förstå gör inte detta sig självt. Bakom ligger svett, tårar och hårt arbete. LUF Västs attackstyrkor kommer även i år vara de som äntrar kullerstenen först och tar täten i det kommande propagandakriget. Därför skall ni se detta som ett call to arms. Vi behöver er hjälp att fylla alla våra bilar. Krig vinns av fältarbete och fotsoldater, och valrörelser är ett krig. Vi bjuder på någon form av snacks/tilltugg och tal som entusiasmerar er till den milda grad att Martin Luther King kan ses som mjäkig i jämförelse. Vi samlas alltså på expen innan för tagg och tilltugg. No sleep for the wicked – kampanjning för hjältar natten igenom.

Var: Partiexpeditionen, Nedre Kvarnbergsgatan 7, Göteborg  
Ansvariga: Max Sjöberg & Mattias Wallentin 0708549074, 0708549077
När: söndagen den 17 augusti klockan 22:00

 

Sharoken Hanna

Bor: Göteborg
Gör: Pluggar på distans

Älskar: Isbjörnar, hamburgare och Martin Luther King
Hatar: Utanförskap, intolerans och Nordkoreas regim
Hjärtefråga: Integration, civila rättigheter och bostadsmarknad

Kontakt:
Telefon: 0704-737 559
Mail: .

Kommentera inlägget