Väst

Twitter

Liberala ungdomsförbundet Väst - Västsveriges liberala pärla

Liberala ungdomsförbundet Väst är distriktet som täcker hela Västra Götalandsregionen.

Men vi stannar inte där - för varje dag som går ska vi bli större och större och vi ger oss inte förrän det liberala budskapet når varje hörn av vår region.


LUF Väst finns också på Facebook

Följ vår ordförande Max Sjöberg på Twitter

LUF Öckerö

Niklas Englund, Klubbordförande
Telefon: 0768-839525
Mail: .

Liberala Ungdomsförbundet Öckerö är lika självklart i skärgårdsmiljön som fiskmåsarna.
Som ensamt lokalt ungdomsförbund i kommunen är det vi som sätter den ungdomspolitiska agendan.

Vill du vara med och bidra till en liberalare skärgård?
Kontakta isåfall klubbordförande Niklas Englund, klicka på JOIN LUF här till vänster eller släng iväg ett sms med texten “LUF MEDLEM” till nummer 72 500
Du kan också surfa in på vår hemsida;
http://www.folkpartiet.se/FPTemplates/PersonalPage____87380.aspx

Och du! Frihet är inte gratis - men det är vårt medlemskap!

LUF Uddevalla

Sebastian Johansson, Klubbordförande
Telefon: 0736-34 73 81

Mail: .

LUF Uddevalla finns också på Facebook!

LUF Lerum

Hemsida: http://etjugo.blogg.se/

Sanna Preifelt, Klubbordförande
Telefon: 0702-90 47 17
Mail: .

LUF Storgöteborg


Sveriges framsida, Bästkôstens pärla, Lilla London, kärt barn har många namn. Nu talar vi givetvis Göteborg, och LUF Storgöteborg. LUF Storgöteborg är en aktiv och snabbt växande klubb i en stad som varit röd sedan 1994. Utöver själva Göteborgs kommun ingår Härryda och Kungälv i klubben. Vi är förbannat trötta på att Götet är ligger i händerna på (S). Vi kan helt enkelt inte leva med att staden i tidningen Fokus årliga kommunranking för 2009 hamnade Göteborg på en föga smickrande 213:e plats (av 291).

Är du nyfiken, ny medlem, eller medlem sen länge men är sugen på att engagera dig? Tveka inte på att kontakta oss! Om du inte känner för att hoppa in i aktiviteter och utbildningar direkt, ring/maila vår ordförande så kan vi ta en fika.

Hälsningar från LUF's troligtvis góaste klubb!

Björn Wikman, klubbordförande
Telefon: 0702-17 32 60
Mail: .Hanna Linnea Karlsson, vice klubbordförande
Telefon: 0768-88 10 28
Mail: .Ledamöter i Göteborgs styrelse är: Rebecca Mattsson, Erik Petersson, Leontina Davidson, Frida Granath, Johannes Palmqvist

.

Klubbexpedition
Nedre Kvarnbergsgatan 7
411 05 Göteborg

LUF Storgöteborg finns på Facebook.

Chanel Panossian

Bor: Trollhättan
Gör: Pluggar, föreläser om mänskliga rättigheter, jobbar med demokrati utveckling i Uddevalla kommun

Älskar: Människor, dikter och att äta
Hatar: Orättvisa och okunskap
Hjärtefråga: Integration, jämlikhet, utbildning och ungdomsvård


Kontakt
Telefon: 0725-529766
Mail: .

Mattias Wallentin, 2 vice ordförande

Bor: Floda, västkôstens pärla
Gör: Pluggar statsvetenskap

Älskar: Blåvitt, bira, snus och kaffe (Industriliberalerna)
Hatar: Feminism, klimattalibaner och pilateskulture
Hjärtefråga: Motverka feminism och kollektivism i alla dess former.

Kontakt
Mail: .
Telefon: 0762434303

LUF Bohuslän

Klubbexpeditionen
Junogatan 3
Uddevalla

Sofia Andersson, klubbordförande
Telefon:0703936340
Mail:.


Johan Sjöberg, vice klubbordförande
Telefon:0768344544
Mail:.

Årsmötesinformation

1.Årsmöte - Vad är det?
2.Dagordning
3.Schema
4.Packlista
5.Motionera och kandidera
6.LUF Väst Awards
7.Handlingar till årsmöte


1. Årsmöte - Vad är det?
Årsmötet är det högsta beslutande organet i en organisation. På riksplanet är kongressen motsvarande, även om det inte är hälften så roligt eller omtalat som just LUF Västs årsmöte. Årsmötet fungerar i stort sett som organisationens riksdag. En medlem - en röst. På årsmötet röstar vi bland annat om vad vi skall tycka (d.v.s vad som skall stå i vårt regionala handlingsprogram - finns till vänster i menyn), våra stadgar (vilka regler som gäller rent organisatoriskt - även dessa finns i menyn till vänster), samt vilka som skall företräda organisationen, d.v.s distriktsstyrelsen (ja, även dessa finnes i menyn). Ibland kan beslut gå fort och det hela kan tyckas vara riktigt krångligt. Då rekommenderar jag dig att gå på LUF Västs förberedelsekväll där du kan ställa frågor och få en försmak av hur ett årsmöte går till. Detta hålls på Folkpartiet/LUFs partiexpedition i Göteborg (Nedre kvarnbergsgatan 7), den 13 februari klockan 17:30. Om du har några frågor som absolut inte kan vänta, eller inte har möjlighet att komma på förberedelsekvällen får du gärna ringa eller maila distriktschef Mattias Wallentin på 0708549077 eller .

Anmälan är obligatorisk och sker här:https://luf.wufoo.eu/forms/anmalan-till-luf-vasts-arsmate-2014/


2.Dagordning
1. Mötet förklaras öppet
2. Mötesformalia
a. val av mötespresidium
b. val av två justerare tillika
rösträknare
3. Mötet förklaras behörigt utlyst
4. Godkännande av
förhandlingsordningen
5. Godkännande av dagordningen
6. Röstlängden fastställs
7. LUF Västs verksamhetsberättelse
för 2013
8. Redovisning av LUF Västs
ekonomi 2013
9. Revisorernas berättelse
10. Dechargeutskottets berättelse
11. Beslut om ansvar eller
ansvarsfrihet för avgående
styrelse
12. Behandling av stadgemotioner
13. Fastställande av antal ledamöter i
presidiet
14. Fastställande av antal
styrelseledamöter till kommande
styrelse
15. Fastställande av antal
suppleanter till kommande
styrelse
16. Nominering av distriktsordförande
17. Val av distriktsordförande
18. Nominering av vice ordföranden
19. Val av vice ordföranden
20. Nominering av ordinarie
ledamöter för LUF Västs
distriktsstyrelse
21. Val av ordinarie ledamöter för
LUF Västs distriktsstyrelse
22. Nominering av suppleanter för
Liberala ungdomsförbundet Västs
styrelse
23. Val av suppleanter för Liberala ungdomsförbundet Västs styrelse
24. Nominering av två revisorer för
LUF Väst
25. Val av två revisorer för LUF Väst
26. Nominering av två personer till
LUF Västs dechargeutskott
27. Val av två personer till LUF Västs
dechargeutskott
28. Nominering av två personliga
ersättare till dechargeutskottet
29. Val av två personliga ersättare till
dechargeutskottet
31. Val av valberedning för LUF Väst
33. Behandling av
Handlingsprogrammet
30. Val av sponsrad EP-kandidat
31. Fastställande av valstrategi för valrörelsen 2014
35. Fastställande av medlemsavgift
till LUF Väst
36. Behandling av jämställdhetspolicy
37. Avtackningar
38. Årets ungliberal i Väst
39. Årsmötesuttalande
40. Övriga frågor
41. Mötets avslutande


3.Schema (kan komma att förändras)
Schema (kan komma att ändras)
Fredag 21 februari:

16:30 Incheckning
18:00-22:00 Förhandlingspass I                  
19:00-20:30       Rullande middag
22:00 Kvällsaktivitet

Lördag 22 februari:

07:30       Väckning
08:00-08:45 Frukost
09:00-12:00 Förhandlingspass II: § 33, Motionsbehandling
12:00-13:00 Lunch
13:00-13:45 Årsmötestalare
13:50-16:00 Förhandlingspass III: § 33, § 37 - § 41, Motionsbehandling
16:00-16:30 Val av EU-kandidat
16:30-16:50 Antagande av valstrategi för LUF Väst
16:50-17:30 Presentation av kampanjer
19:00-22:00 Årsmötesmiddag och LUF Väst Awards

Söndag 23 februari:

09:00       Väckning & Frukost
09:00-10:45       Städning
10:45-12:00 Valrörelse- workshop Pass I
12:00-12:45 Lunch
12:45-14:00 Valrörelse-workshop Pass II
14:00-14:15       Paus                                      
14:15-16:00 Valrörelse-workshop Pass III                            
16:00 -       Korande av vinnare och avslut av helgen


4.Packlista
1. Hygienartiklar (inkl handduk)
2. Luftmadrass eller motsvarande samt täcke/sovsäck. Vi sover på en skola, i klassrum.
3. Dressat ombyte till lördagens årsmötesmiddag.
4. Laptop/padda, om du har möjlighet.


5.Motionera och kandiddera
Vill du kandidera till LUF Västs distriktsstyrelse för 2014 års verksamhetsår? Då tycker jag att du skall skicka in en kandidatur där du beskriver vem du är, dina visioner och vad du vill göra i styrelsen. Kandidaturen skickas in till valberedningens ordförande på . och dessa skall vara valberedningen till handa senast fredagen den 31 januari klockan 23:59

Tycker du att LUF Västs handlingsprogram är helt uppåt väggarna korkat, eller vill du förtydliga något som kanske är lite diffust? Oavsett vilka bevekelsegrunder du har tycker jag då att du skall skicka in en motion för att förändra eller förtydliga vårt handlingsprogram. Motionerna skall skickas in till . och dessa skall inkomma senast torsdagen den 30 januari klockan 15:00. Vet du inte hur man skriver en motion? Då tycker jag du skall gå på LUF Västs motionsskrivarstuga tisdagen den 21 januari. Nedan finner du en kortare beskrivning om hur man skriver en motion.

SÅ HÄR GÖR DU

o Bestäm dig för vad du vill skriva
o Leta upp var i handlingsprogrammet det bör ligga och kontrollera om det påverkar några andra skrivelser i HP. Om det gör det bör du motionera om att ändra även dessa punkter.
o Välj en rubrik till din motion
o Ange vilken punkt i handlingsprogrammet det berör, under vilket avsnitt
o Ange ditt namn
o Skriv en brödtext där du motiverar och förklarar din motion
o Skriv så kallade “att-satser” där dina förslag till beslut formuleras klart. I varje att-sats skall det tydligt framgå vilka punkter som berörs


6.LUF Väst Awards
Ni veteraner har naturligtvis full koll på prestigen i det hela, men för er som ännu inte har haft privilegiet att åka på ett årsmöte med LUF Väst skall nu lyssna extra noga. Varje år har vi i LUF Väst en extremt viktig tävling vid namn LUF Väst awards. Här handlar det i grunden om att vi hyllar de personer som har utmärkt sig lite extra under året. Dessa personer väljer ni. Genom att rösta i formuläret som finns på länken nedan. Vinnarna i varje kategori hyllas under högtidliga former på vår årsmötesmiddag, tillsammans med vinnarna i kategorierna “årets debattör”, “årets klubb” och “årets liberal” som utses av distriktsstyrelsen. Röstningen stänger den 17 februari 2014. För den som är i ny i organisationen och undrar vad f*n en gront är, så är det en person som har vart med läääänge i organsiationen, känner de flesta och kan det mesta. En nyckelfigur helt enkelt. So may the odds be ever in your favour och kom ihåg att fusk genom multipla röstningar bestraffas strängeligen!

https://luf.wufoo.eu/forms/luf-vast-awards-20132014/

Liberala ungdomsförbundet Väst söker Kampanjledare!

Liberala ungdomsförbundet Väst (LUF) är Folkpartiet Liberalernas ungdomsorganisation i Västsverige och arbetar för att få ungdomar politisk engagerade och för att öka Folkpartiets inflytande lokalt, regionalt och nationellt.

Vi söker nu Kampanjledare för valrörelsen 2014. Du ansvarar, tillsammans med LUF Västs valledning, för LUF:s valrörelse i en av Västra Götalandsregionens valkretsar, Göteborg, Norra Älvsborg, Södra Älvsborg, Skaraborg eller Bohuslän.

Vi erbjuder en utåtriktad tjänst i en utvecklande och utmanande arbetsmiljö. Ditt ansvarsområde blir att möta unga väljare där de finns, hitta metoder som möjliggör för unga att engagera sig politiskt samt att få unga väljare att rösta på Folkpartiet i valet 14 september 2014. Arbetsuppgifterna kommer vara många och varierande samt innehålla bland annat medlemsvärvning, debatterande, ordna kampanjaktiviteter, ha kontakt med samverkande organisationer med mera. Du kan komma att ha arbetsledaransvar.

Vi söker dig som är kreativ, driven och ständigt tänker i nya banor. Du känner dig säker inför att ta ansvar och arbeta självständigt, du är trygg i att strukturera och planera olika typer av arbete och verksamhet samtidigt. En viktig framgångsfaktor är att du brinner för att kommunicera med andra människor och tycker att resultatet blir som bäst när människor arbetar tillsammans.

Det viktigaste är att du är ”rätt person” och har rätt inställning snarare än att du har formell kompetens. Du definierar dig själv såklart som liberal och delar våra värderingar. B-körkort och tidigare erfarenheter från politisk verksamhet är meriterande.

Placering och arbetstid Visstidsanställning, 100 %, under perioden 15 juli 2014 till 15 september 2014. Oreglerad arbetstid, du kommer att jobba såväl dag som kväll och helg. Placeringen och verkningsområde kommer variera beroende på valkrets men distriktskontoret är förlagt i centrala Göteborg. Resor inom hela Västra Götalandsregionen förekommer. Du kommer att arbeta intimt med valledningen men det dagliga arbetet och planering sker i stor mån på individuell basis. Lön efter överenskommelse.

Vill du veta mer Frågor om tjänsten skickas till ., eller ring distriktschef Mattias Wallentin 070-854 90 74 alt. distriktsordförande Edwin Hovemyr 070-854 90 77.

Ansökan med meritförteckning och personligt brev skickas senast den 28 februari 2014 via e-post till ..

Liberala ungdomsförbundet Väst söker Kampanjombudsmän!

Liberala ungdomsförbundet Väst (LUF) är Folkpartiets Liberalernas ungdomsorganisation i Västsverige och arbetar för att få ungdomar politisk engagerade och för att öka Folkpartiets inflytande lokalt, regionalt och nationellt.

Vi söker nu tjänster som Kampanjombudsmän för Liberala ungdomsförbundets valrörelsearbete inom Västra Götalandsregionen, valet 2014.

Vi erbjuder en utåtriktad tjänst i en utvecklande och utmanande arbetsmiljö. Ditt ansvarsområde blir att möta unga väljare där de finns och kampanja för Folkpartiet och Liberala ungdomsförbundet. Arbetsuppgifterna kommer huvudsakligen bestå av kampanjande, medlemsrekrytering, medlemsvård samt att föra ut LUF och Folkpartiets politik. Du kommer ständigt att befinna dig där valrörelsen är som hetast och där du gör som störst påverkan.

Vi söker dig som är kreativ, driven och ständigt tänker i nya banor. Du fungerar väl i grupp, brinner för att träffa nya människor och är en person som ständigt kommunicerar. En viktig framgångsfaktor är att du är en social person som trivs i en omgivning i ständig förändring, med högt tempo och där det krävs att du kan anpassar dig till nya situationer.

Det viktigaste är att du är ”rätt person” och har rätt inställning snarare än formell kompetens. Du definierar dig själv såklart som liberal och delar våra värderingar. B-körkort och tidigare erfarenheter från politisk verksamhet är meriterande.

Placering och arbetstid Visstidsanställning, 100 %, under perioden 15 augusti 2014 till 15 september 2014. Oreglerad arbetstid, du kommer att jobba såväl dag som kväll och helg. Placeringen och verkningsområde kommer att variera. Distriktskontoret är förlagt i centrala Göteborg men du kommer främst att arbeta ”i fält”. Resor inom hela Västra Götalandsregionen förekommer. Du kommer att arbetsledas av valledningen men kommer även att arbeta nära kampanjledaren i respektive valkrets. Lön efter överenskommelse.

Vill du veta mer Frågor om tjänsten skickas till ., eller ring distriktschef Mattias Wallentin 070-854 90 74 alt. distriktsordförande Edwin Hovemyr 070-854 90 77.

Ansökan med meritförteckning och personligt brev skickas senast den 28 februari 2014 via e-post till ..

Leontina Davidsson

Bor:: Göteborg.
Gör:: Naturvetenskapligt program, gymnasienivå.

Älskar: Skor, LUF, dansa och lära mig nya saker.
Hatar:: Oärlighet, människoförtryck och att hitta hårstrå i maten.
Hjärtefråga:: Jämställdhetspolitik

Kontakt:
Telefon: 0739-362206
Mail:: .


E-luffaren 37

E-luffaren v36

Hej,
Brace yourself, valet is comming!

I skrivandets stund är det 186 timmar kvar till vallokalerna öppnar. Mindre än 200 timmar tills Sveriges framtid skall avgöras. De förmodligen 186 viktigaste och mest slitsamma timmarna i våra liv. Jag avskyr uttrycker ”ända in i kaklet”, men kan dessvärre inte finna något lämpligare uttryck. Jag vet att flera av er, mina Bagdad-Bob-uppmaningar till trots, inte riktigt trott på att vi faktiskt kan vinna. Men idag rapporterar SVD att de Rödgrönas försprång har halverats och FP ligger nu på 8,4 % (!). Vi kan göra det mina vänner. Vi kan ta in de sista procenten. Nej, vi ska ta in de sista procenten. Vi ska (ursäkta min franska), tamejfan kampanja ända in till sista minuten och snuva kommunister, klimattalibaner och sossar på all form av inflytande. Sverige skall förbli frihetligt i fyra år till. Men det kräver att vi alla i LUF Väst bidrar på de sätt vi kan, oavsett om det gäller kampanja i Åmål okristligt tidigt eller prata politik i lunchrummet. Vi skall komma ihåg att SSU och LO-kartellen har ungefär 50 gånger så stor valbudget som vi har. Därför är just DU så enormt viktig för LUF Väst, för Folkpartiet och för Alliansen. 186 timmar. Det är allt som återstår. Så sätt ert sociala liv på hold, för nu behövs ni alla. Nu kör vi. Ända in i det beryktade kaklet. 

Allt gott,                                                                                                           
Mattias Wallentin, Distriktschef LUF Väst                                          
. / 0708549077


1. Kvällsbrevlådning och anmälan till tjänstgöring under valdagen
2. Bokbord/kampanjer – måndagen den 8 september
3. Bokbord/kampanjer – tisdagen den 9 september
4. Bokbord/kampanjer – onsdagen den 10 september
5. Bokbord/kampanjer – torsdagen den 11 september
6. Bokbord/kampanjer – fredagen den 12 september
7. Bokbord/kampanjer – lördagen den 13 september
8. VALDAG!

1. Kvällsbrevlådning och anmälan till tjänstgöring under vakdagen
I EP-valrörelsen utmanade distriktsordförande Sjöberg och undertecknad resterande delar av distriktet på brevlådesutdelning. Det gör vi nu igen. Distriktsledningens ambition är att försöka brevlåda varje kväll fram till valet. Vi samlas därför varje eftermiddag klockan 17 på expen (Nedre Kvarnbergsgatan 7, Göteborg) för att ge oss ut någonstans i Västsverige. Eftersom vi har tillgång till bil kommer vi inte fokusera allt för mycket på Göteborg, utan istället lägga emfas på kranskommunerna. Undrar du något, eller om du är sugen på att följa med är det bara att slå en signal till mig.

Om mindre än två veckor är det D-dagen. Valdagen. Politikernas triathlon. Som ni alla vet så ger man varken i triathlon eller i en valrörelse, upp, innan man kommit i mål. Det absolut sista som görs i en valrörelse är att på valdagen stå utanför en vallokal för att dela ut valsedlar till intresserade medborgare. Det är kutym att det inte kampanjas, så allt Du behöver göra är att le, erbjuda valsedlar och gotta dig i solen och eventuellt svara på frågor. Men ingen regelrätt kampanjning. För att kunna koordinera ut vart folk skall stå, behöver vi från distriktets sida veta huruvida du har möjlighet att delta och vart du bor så att informationen kan vidarebefordras till respektive ansvarig folkpartist. Anmälan finner ni på följande länk: https://luf.wufoo.eu/forms/anmalan-till-valsedelsutdelning-pa-valdagen/                     


2. Bokbord/kampanjer – måndagen den 8 september
Vad: Debatt och bokbord Schillerska gymnasiet, Göteborg.
Kontakt: Max Sjöberg, 0708549074 .
När: måndagen den 8 september klockan 12:00.

Vad: Debatt och bokbord på LBS kreativa gymnasium. 
Kontakt: Johannes Palmqvist, 0761667483, .
När: måndagen den 8 september, 08:00.

Vad: Bokbord, Alströmergymnasiet, Alingsås. 
Kontakt: Johannes Palmqvist, 0761667483, .
När: måndagen den 8 september, 08:00

Vad: Debatt och bokbord, Katrinelundsgymnasiet, Göteborg.
Kontakt: Björn Wikman, 0702173260, ..
När: måndagen den 8 september 10:00.

Vad: Debatt och bokbord, Strömstads gymnasium, Strömstad. 
Kontakt: Henrik Edin, 0734248880, ..
När: måndagen den 8 september, 11:00.

Vad: Bokbord och speakers corner, Göteborgs Universitet, Göteborg. 
Kontakt: Anna Malmberg, 0706141447, .
När: måndagen den 8 september, 12:00.

Vad: Debatt och Bokbord vid Dinge naturbruksgymnasium, Dingle. 
Kontakt: Erik Hammar, 0767755735, .
När: måndagen den 8 september, 13:00


3. Bokbord/kampanjer – tisdagen den 9 september                                  

Vad: Debatt och Bokbord,Tranemo gymnasieskola, Tranemo
Kontakt: Marcus Nilsen, 0761600202, .
När: tisdagen den 9 september 09:00.

Vad: Klasspresentationer och bokbord vid Almåsgymnasiet, Borås.
Kontakt: Marcus Nilsen, 0761600202, .
När: tisdagen den 9 september 09:00.

Vad: Bokbord och debatt vid Marks gymnasieskola, Mark.
Kontakt: Marcus Nilsen, 0761600202, .
När: tisdagen den 9 september 09:00

Vad: Bokbord och debat, Mikael Elias gymnasium, Göteborg.
Kontakt: Simona Mohamsson, 0730611769, ..
När: tisdagen den 9 september 09:30.

Vad: Bokbord och debatt, Futura utbildningscentrum, Tanum.
Kontakt: Henrik Edin, 0734248880, ..
När: tisdagen den 9 september 09:00.

Vad: Debatt och bokbord, Mimers Hus, Kungälv.
Kontakt: Henrik Edin, 0734248880, ..
När: tisdagen den 9 september, 09:00.

Vad: Bokbord vid Högskolan Väst, Trollhättan.
Kontakt: Anna Malmberg, 0706141447, .
När: tisdagen den 9 september 10:00.

Vad:Bokbord vid Magnus Åbergsgymnasiet, Trollhättan.
Kontakt:Johannes Palmqvist, 0761667483, .
När: tisdagen den 9 september klockan 10:00.

Vad: Bokbord vid Nils Eriksongymnasiet, Trollhättan.
Kontakt: Johannes Palmqvist, 0761667483, ..
När: tisdagen den 9 september klockan 10:00.

Vad: Bokbord och debatt, Vadsbrogymnasiet, Mariestad.
Kontakt: Erik Hammar, 0767755735, ..
När: tisdagen den 9 september klockan 09:00.

Vad: Bokbord Hermonds gymnasium, Göteborg.
Kontakt: Björn Wikman, 0702173260, ..                                 
När: tisdagen den 9 september klockan 10:00.

 

4. Bokbord/kampanjer – onsdagen den 10 september
                                   
Vad: Debatt och bokbord, Västerhöjd, Skövde.
Kontakt: Erik Hammar, 0767755735, ..                                     
När: onsdagen den 10 september, 09:00.

Vad: Bokbord, Rudbecksgymnasiet, Tidaholm.
Kontakt: Erik Hammar, 0767755735, .
När: onsdagen den 10 september, 09:00.

Vad: Bokbord och debatt, Ungdomens hus, skövde.
Kontakt: Erik Hammar, 0767755735, .
När: onsdagen den 10 september, 18:00

Vad: Bokbord och debatt vid Nösnäsgymnasiet, Stenungsund. 
Kontakt: Henrik Edin, 0734248880, ..                                       
När: onsdagen den 10 september, 09:00.

Vad: Debatt och bokbord, Drottning Blankas gymnasium, Trollhättan.
Kontakt: Johannes Palmqvist, 0761667483, ..
När: onsdagen den 10 september 10:00.

Vad: Bokbord, Kronans kulturhus, Trollhättan.
Kontakt: Johannes Palmqvist, 0761667483, ..
När: onsdagen den 10 september 18:00.

Vad: Bokbord och debatt på Sjölins gymnasium, Göteborg.
Kontakt: Björn Wikman, 0702173260, ..
När: onsdagen den 10 september, 10:00.

Vad: Debatt och Bokbord, Angeredsgymnasiet.
Kontakt: Björn Wikman, 0702173260, ..
När: onsdagen den 10 september, 10:00

Vad: Debatt och bokbord på Fristads folkhögskola, Borås.
Kontakt: Anna Malmberg, 0706141447, .
När: onsdagen den 10 september 13:00.


Vad: Affischeringskväll i Göteborg.
Kontakt: Simona Mohamsson 0730611769, ..
När: onsdagen den 10 september, 17:30.

 

5. Bokbord/kampanjer – torsdagen den 11 september                
Vad: Bokbord vid Magnus Åbergsgymnasiet, Trollhättan.
Kontakt: Johannes Palmqvist, 0761667483, .
När: torsdagen den 11 september klockan 10:00.

Vad: Bokbord vid Nils Eriksongymnasiet, Trollhättan.
Kontakt:Johannes Palmqvist, 0761667483, ..
När: torsdagen den 11 september klockan 10:00.

Vad: Bokbord och debatt vid Nösnäsgymnasiet, Stenungsund. 
Kontakt: Henrik Edin, 0734248880, .
När: torsdagen den 11 september klockan 09:00.

Vad: Bokbord, Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg.
Kontakt: Björn Wikman, 0702173260, ..
När: torsdagen den 11 september, 10:00.

Vad: Bokbord, Rudebecks gymnasium, Göteborg.
Kontakt: Björn Wikman, 0702173260, ..
När: torsdagen den 11 september, 13:30.

Vad: Debatt mellan Erik Ullenhag & Jimmie Åkesson, högskolan i Borås.
Kontakt: Anna Malmberg, 0706141447, .
När: torsdagen den11 september klockan 14:00

 

6. Bokbord/kampanjer – fredagen den 12 september

Vad: Bokbord, Karlbergsgynasiet Åmål.
Kontakt: Johannes Palmqvist, 0761667483, ..
När: fredagen den 12 september, klockan 10:00.

Vad:Bokbord, Lerums gymnasium, Lerum.
Kontakt: Johannes Palmqvist, 0761667483, ..
När: fredagen den 12 september, klockan 10:00

 

7. Bokbord/kampanjer – lördagen den 13 september
Kampanjer runt om i hela VGR. Mer info kommer skickas ut i veckan.

 

8. VALDAG!
Valsedelsutdelning (se rubrik 1).
Folkpartiet får majoritet i region, riksdag och alla kommunföreningar. Firande.

 

Sharoken Hanna

Bor: Göteborg
Gör: Pluggar på distans

Älskar: Isbjörnar, hamburgare och Martin Luther King
Hatar: Utanförskap, intolerans och Nordkoreas regim
Hjärtefråga: Integration, civila rättigheter och bostadsmarknad

Kontakt:
Telefon: 0704-737 559
Mail: .

Kommentera inlägget