Väst

Twitter

Liberala ungdomsförbundet Väst - Västsveriges liberala pärla

Liberala ungdomsförbundet Väst är distriktet som täcker hela Västra Götalandsregionen.

Men vi stannar inte där - för varje dag som går ska vi bli större och större och vi ger oss inte förrän det liberala budskapet når varje hörn av vår region.


LUF Väst finns också på Facebook

Följ vår ordförande Max Sjöberg på Twitter

LUF Öckerö

Niklas Englund, Klubbordförande
Telefon: 0768-839525
Mail: .

Liberala Ungdomsförbundet Öckerö är lika självklart i skärgårdsmiljön som fiskmåsarna.
Som ensamt lokalt ungdomsförbund i kommunen är det vi som sätter den ungdomspolitiska agendan.

Vill du vara med och bidra till en liberalare skärgård?
Kontakta isåfall klubbordförande Niklas Englund, klicka på JOIN LUF här till vänster eller släng iväg ett sms med texten “LUF MEDLEM” till nummer 72 500
Du kan också surfa in på vår hemsida;
http://www.folkpartiet.se/FPTemplates/PersonalPage____87380.aspx

Och du! Frihet är inte gratis - men det är vårt medlemskap!

LUF Uddevalla

Sebastian Johansson, Klubbordförande
Telefon: 0736-34 73 81

Mail: .

LUF Uddevalla finns också på Facebook!

LUF Lerum

Hemsida: http://etjugo.blogg.se/

Sanna Preifelt, Klubbordförande
Telefon: 0702-90 47 17
Mail: .

LUF Storgöteborg


Sveriges framsida, Bästkôstens pärla, Lilla London, kärt barn har många namn. Nu talar vi givetvis Göteborg, och LUF Storgöteborg. LUF Storgöteborg är en aktiv och snabbt växande klubb i en stad som varit röd sedan 1994. Utöver själva Göteborgs kommun ingår Härryda och Kungälv i klubben. Vi är förbannat trötta på att Götet är ligger i händerna på (S). Vi kan helt enkelt inte leva med att staden i tidningen Fokus årliga kommunranking för 2009 hamnade Göteborg på en föga smickrande 213:e plats (av 291).

Är du nyfiken, ny medlem, eller medlem sen länge men är sugen på att engagera dig? Tveka inte på att kontakta oss! Om du inte känner för att hoppa in i aktiviteter och utbildningar direkt, ring/maila vår ordförande så kan vi ta en fika.

Hälsningar från LUF's troligtvis góaste klubb!

Björn Wikman, klubbordförande
Telefon: 0702-17 32 60
Mail: .Hanna Linnea Karlsson, vice klubbordförande
Telefon: 0768-88 10 28
Mail: .Ledamöter i Göteborgs styrelse är: Rebecca Mattsson, Erik Petersson, Leontina Davidson, Frida Granath, Johannes Palmqvist

.

Klubbexpedition
Nedre Kvarnbergsgatan 7
411 05 Göteborg

LUF Storgöteborg finns på Facebook.

Chanel Panossian

Bor: Trollhättan
Gör: Pluggar, föreläser om mänskliga rättigheter, jobbar med demokrati utveckling i Uddevalla kommun

Älskar: Människor, dikter och att äta
Hatar: Orättvisa och okunskap
Hjärtefråga: Integration, jämlikhet, utbildning och ungdomsvård


Kontakt
Telefon: 0725-529766
Mail: .

Mattias Wallentin, 2 vice ordförande

Bor: Floda, västkôstens pärla
Gör: Pluggar statsvetenskap

Älskar: Blåvitt, bira, snus och kaffe (Industriliberalerna)
Hatar: Feminism, klimattalibaner och pilateskulture
Hjärtefråga: Motverka feminism och kollektivism i alla dess former.

Kontakt
Mail: .
Telefon: 0762434303

LUF Bohuslän

Klubbexpeditionen
Junogatan 3
Uddevalla

Sofia Andersson, klubbordförande
Telefon:0703936340
Mail:.


Johan Sjöberg, vice klubbordförande
Telefon:0768344544
Mail:.

Årsmötesinformation

1.Årsmöte - Vad är det?
2.Dagordning
3.Schema
4.Packlista
5.Motionera och kandidera
6.LUF Väst Awards
7.Handlingar till årsmöte


1. Årsmöte - Vad är det?
Årsmötet är det högsta beslutande organet i en organisation. På riksplanet är kongressen motsvarande, även om det inte är hälften så roligt eller omtalat som just LUF Västs årsmöte. Årsmötet fungerar i stort sett som organisationens riksdag. En medlem - en röst. På årsmötet röstar vi bland annat om vad vi skall tycka (d.v.s vad som skall stå i vårt regionala handlingsprogram - finns till vänster i menyn), våra stadgar (vilka regler som gäller rent organisatoriskt - även dessa finns i menyn till vänster), samt vilka som skall företräda organisationen, d.v.s distriktsstyrelsen (ja, även dessa finnes i menyn). Ibland kan beslut gå fort och det hela kan tyckas vara riktigt krångligt. Då rekommenderar jag dig att gå på LUF Västs förberedelsekväll där du kan ställa frågor och få en försmak av hur ett årsmöte går till. Detta hålls på Folkpartiet/LUFs partiexpedition i Göteborg (Nedre kvarnbergsgatan 7), den 13 februari klockan 17:30. Om du har några frågor som absolut inte kan vänta, eller inte har möjlighet att komma på förberedelsekvällen får du gärna ringa eller maila distriktschef Mattias Wallentin på 0708549077 eller .

Anmälan är obligatorisk och sker här:https://luf.wufoo.eu/forms/anmalan-till-luf-vasts-arsmate-2014/


2.Dagordning
1. Mötet förklaras öppet
2. Mötesformalia
a. val av mötespresidium
b. val av två justerare tillika
rösträknare
3. Mötet förklaras behörigt utlyst
4. Godkännande av
förhandlingsordningen
5. Godkännande av dagordningen
6. Röstlängden fastställs
7. LUF Västs verksamhetsberättelse
för 2013
8. Redovisning av LUF Västs
ekonomi 2013
9. Revisorernas berättelse
10. Dechargeutskottets berättelse
11. Beslut om ansvar eller
ansvarsfrihet för avgående
styrelse
12. Behandling av stadgemotioner
13. Fastställande av antal ledamöter i
presidiet
14. Fastställande av antal
styrelseledamöter till kommande
styrelse
15. Fastställande av antal
suppleanter till kommande
styrelse
16. Nominering av distriktsordförande
17. Val av distriktsordförande
18. Nominering av vice ordföranden
19. Val av vice ordföranden
20. Nominering av ordinarie
ledamöter för LUF Västs
distriktsstyrelse
21. Val av ordinarie ledamöter för
LUF Västs distriktsstyrelse
22. Nominering av suppleanter för
Liberala ungdomsförbundet Västs
styrelse
23. Val av suppleanter för Liberala ungdomsförbundet Västs styrelse
24. Nominering av två revisorer för
LUF Väst
25. Val av två revisorer för LUF Väst
26. Nominering av två personer till
LUF Västs dechargeutskott
27. Val av två personer till LUF Västs
dechargeutskott
28. Nominering av två personliga
ersättare till dechargeutskottet
29. Val av två personliga ersättare till
dechargeutskottet
31. Val av valberedning för LUF Väst
33. Behandling av
Handlingsprogrammet
30. Val av sponsrad EP-kandidat
31. Fastställande av valstrategi för valrörelsen 2014
35. Fastställande av medlemsavgift
till LUF Väst
36. Behandling av jämställdhetspolicy
37. Avtackningar
38. Årets ungliberal i Väst
39. Årsmötesuttalande
40. Övriga frågor
41. Mötets avslutande


3.Schema (kan komma att förändras)
Schema (kan komma att ändras)
Fredag 21 februari:

16:30 Incheckning
18:00-22:00 Förhandlingspass I                  
19:00-20:30       Rullande middag
22:00 Kvällsaktivitet

Lördag 22 februari:

07:30       Väckning
08:00-08:45 Frukost
09:00-12:00 Förhandlingspass II: § 33, Motionsbehandling
12:00-13:00 Lunch
13:00-13:45 Årsmötestalare
13:50-16:00 Förhandlingspass III: § 33, § 37 - § 41, Motionsbehandling
16:00-16:30 Val av EU-kandidat
16:30-16:50 Antagande av valstrategi för LUF Väst
16:50-17:30 Presentation av kampanjer
19:00-22:00 Årsmötesmiddag och LUF Väst Awards

Söndag 23 februari:

09:00       Väckning & Frukost
09:00-10:45       Städning
10:45-12:00 Valrörelse- workshop Pass I
12:00-12:45 Lunch
12:45-14:00 Valrörelse-workshop Pass II
14:00-14:15       Paus                                      
14:15-16:00 Valrörelse-workshop Pass III                            
16:00 -       Korande av vinnare och avslut av helgen


4.Packlista
1. Hygienartiklar (inkl handduk)
2. Luftmadrass eller motsvarande samt täcke/sovsäck. Vi sover på en skola, i klassrum.
3. Dressat ombyte till lördagens årsmötesmiddag.
4. Laptop/padda, om du har möjlighet.


5.Motionera och kandiddera
Vill du kandidera till LUF Västs distriktsstyrelse för 2014 års verksamhetsår? Då tycker jag att du skall skicka in en kandidatur där du beskriver vem du är, dina visioner och vad du vill göra i styrelsen. Kandidaturen skickas in till valberedningens ordförande på . och dessa skall vara valberedningen till handa senast fredagen den 31 januari klockan 23:59

Tycker du att LUF Västs handlingsprogram är helt uppåt väggarna korkat, eller vill du förtydliga något som kanske är lite diffust? Oavsett vilka bevekelsegrunder du har tycker jag då att du skall skicka in en motion för att förändra eller förtydliga vårt handlingsprogram. Motionerna skall skickas in till . och dessa skall inkomma senast torsdagen den 30 januari klockan 15:00. Vet du inte hur man skriver en motion? Då tycker jag du skall gå på LUF Västs motionsskrivarstuga tisdagen den 21 januari. Nedan finner du en kortare beskrivning om hur man skriver en motion.

SÅ HÄR GÖR DU

o Bestäm dig för vad du vill skriva
o Leta upp var i handlingsprogrammet det bör ligga och kontrollera om det påverkar några andra skrivelser i HP. Om det gör det bör du motionera om att ändra även dessa punkter.
o Välj en rubrik till din motion
o Ange vilken punkt i handlingsprogrammet det berör, under vilket avsnitt
o Ange ditt namn
o Skriv en brödtext där du motiverar och förklarar din motion
o Skriv så kallade “att-satser” där dina förslag till beslut formuleras klart. I varje att-sats skall det tydligt framgå vilka punkter som berörs


6.LUF Väst Awards
Ni veteraner har naturligtvis full koll på prestigen i det hela, men för er som ännu inte har haft privilegiet att åka på ett årsmöte med LUF Väst skall nu lyssna extra noga. Varje år har vi i LUF Väst en extremt viktig tävling vid namn LUF Väst awards. Här handlar det i grunden om att vi hyllar de personer som har utmärkt sig lite extra under året. Dessa personer väljer ni. Genom att rösta i formuläret som finns på länken nedan. Vinnarna i varje kategori hyllas under högtidliga former på vår årsmötesmiddag, tillsammans med vinnarna i kategorierna “årets debattör”, “årets klubb” och “årets liberal” som utses av distriktsstyrelsen. Röstningen stänger den 17 februari 2014. För den som är i ny i organisationen och undrar vad f*n en gront är, så är det en person som har vart med läääänge i organsiationen, känner de flesta och kan det mesta. En nyckelfigur helt enkelt. So may the odds be ever in your favour och kom ihåg att fusk genom multipla röstningar bestraffas strängeligen!

https://luf.wufoo.eu/forms/luf-vast-awards-20132014/

Liberala ungdomsförbundet Väst söker Kampanjledare!

Liberala ungdomsförbundet Väst (LUF) är Folkpartiet Liberalernas ungdomsorganisation i Västsverige och arbetar för att få ungdomar politisk engagerade och för att öka Folkpartiets inflytande lokalt, regionalt och nationellt.

Vi söker nu Kampanjledare för valrörelsen 2014. Du ansvarar, tillsammans med LUF Västs valledning, för LUF:s valrörelse i en av Västra Götalandsregionens valkretsar, Göteborg, Norra Älvsborg, Södra Älvsborg, Skaraborg eller Bohuslän.

Vi erbjuder en utåtriktad tjänst i en utvecklande och utmanande arbetsmiljö. Ditt ansvarsområde blir att möta unga väljare där de finns, hitta metoder som möjliggör för unga att engagera sig politiskt samt att få unga väljare att rösta på Folkpartiet i valet 14 september 2014. Arbetsuppgifterna kommer vara många och varierande samt innehålla bland annat medlemsvärvning, debatterande, ordna kampanjaktiviteter, ha kontakt med samverkande organisationer med mera. Du kan komma att ha arbetsledaransvar.

Vi söker dig som är kreativ, driven och ständigt tänker i nya banor. Du känner dig säker inför att ta ansvar och arbeta självständigt, du är trygg i att strukturera och planera olika typer av arbete och verksamhet samtidigt. En viktig framgångsfaktor är att du brinner för att kommunicera med andra människor och tycker att resultatet blir som bäst när människor arbetar tillsammans.

Det viktigaste är att du är ”rätt person” och har rätt inställning snarare än att du har formell kompetens. Du definierar dig själv såklart som liberal och delar våra värderingar. B-körkort och tidigare erfarenheter från politisk verksamhet är meriterande.

Placering och arbetstid Visstidsanställning, 100 %, under perioden 15 juli 2014 till 15 september 2014. Oreglerad arbetstid, du kommer att jobba såväl dag som kväll och helg. Placeringen och verkningsområde kommer variera beroende på valkrets men distriktskontoret är förlagt i centrala Göteborg. Resor inom hela Västra Götalandsregionen förekommer. Du kommer att arbeta intimt med valledningen men det dagliga arbetet och planering sker i stor mån på individuell basis. Lön efter överenskommelse.

Vill du veta mer Frågor om tjänsten skickas till ., eller ring distriktschef Mattias Wallentin 070-854 90 74 alt. distriktsordförande Edwin Hovemyr 070-854 90 77.

Ansökan med meritförteckning och personligt brev skickas senast den 28 februari 2014 via e-post till ..

Liberala ungdomsförbundet Väst söker Kampanjombudsmän!

Liberala ungdomsförbundet Väst (LUF) är Folkpartiets Liberalernas ungdomsorganisation i Västsverige och arbetar för att få ungdomar politisk engagerade och för att öka Folkpartiets inflytande lokalt, regionalt och nationellt.

Vi söker nu tjänster som Kampanjombudsmän för Liberala ungdomsförbundets valrörelsearbete inom Västra Götalandsregionen, valet 2014.

Vi erbjuder en utåtriktad tjänst i en utvecklande och utmanande arbetsmiljö. Ditt ansvarsområde blir att möta unga väljare där de finns och kampanja för Folkpartiet och Liberala ungdomsförbundet. Arbetsuppgifterna kommer huvudsakligen bestå av kampanjande, medlemsrekrytering, medlemsvård samt att föra ut LUF och Folkpartiets politik. Du kommer ständigt att befinna dig där valrörelsen är som hetast och där du gör som störst påverkan.

Vi söker dig som är kreativ, driven och ständigt tänker i nya banor. Du fungerar väl i grupp, brinner för att träffa nya människor och är en person som ständigt kommunicerar. En viktig framgångsfaktor är att du är en social person som trivs i en omgivning i ständig förändring, med högt tempo och där det krävs att du kan anpassar dig till nya situationer.

Det viktigaste är att du är ”rätt person” och har rätt inställning snarare än formell kompetens. Du definierar dig själv såklart som liberal och delar våra värderingar. B-körkort och tidigare erfarenheter från politisk verksamhet är meriterande.

Placering och arbetstid Visstidsanställning, 100 %, under perioden 15 augusti 2014 till 15 september 2014. Oreglerad arbetstid, du kommer att jobba såväl dag som kväll och helg. Placeringen och verkningsområde kommer att variera. Distriktskontoret är förlagt i centrala Göteborg men du kommer främst att arbeta ”i fält”. Resor inom hela Västra Götalandsregionen förekommer. Du kommer att arbetsledas av valledningen men kommer även att arbeta nära kampanjledaren i respektive valkrets. Lön efter överenskommelse.

Vill du veta mer Frågor om tjänsten skickas till ., eller ring distriktschef Mattias Wallentin 070-854 90 74 alt. distriktsordförande Edwin Hovemyr 070-854 90 77.

Ansökan med meritförteckning och personligt brev skickas senast den 28 februari 2014 via e-post till ..

Leontina Davidsson

Bor:: Göteborg.
Gör:: Naturvetenskapligt program, gymnasienivå.

Älskar: Skor, LUF, dansa och lära mig nya saker.
Hatar:: Oärlighet, människoförtryck och att hitta hårstrå i maten.
Hjärtefråga:: Jämställdhetspolitik

Kontakt:
Telefon: 0739-362206
Mail:: .


E-luffaren 48

E-luffaren v48

Hej,

Först och främst vill jag rikta ett stort tack till alla ni medlemmar som var med på höstutbildningen förra helgen. Vansinnigt roligt att se så många nya medlemmar. Jag hoppas att jag nu till helgen får se lika många av er på Liberala ungdomsförbundets kongress som går av stapeln nu på fredag i Lund. Jag vill återigen välkomna Er nya medlemmar som under året har tagit steget och blivit medlemmar i Sveriges coolaste frihetsrörelse. Ni är mer än välkomna att titta förbi på expeditionen för att ta en kopp kaffe och tjôta lite. Jag vill dessutom passa på att igen pusha för vår Facebook-grupp. Är du inte med i den är det hög tid att du blir det. Det är ofta där information om vad som händer och sker, släpps först. Facebookgruppen hittar ni här: https://www.facebook.com/groups/2426401472/

Allt gott,                                                                                                           
Mattias Wallentin, Distriktschef LUF Väst                                          
. / 0708549077


1. Inför kongress-häng (GBG)
2. Förnya ditt medlemskap
3. Kampanj med LUF Väst
4. Föreläsning med Fredrik Segerfeldt (GBG)
4. Julavslutning med partisterna och Gömd inte glömd!
6. LUFIA

1. Inför kongress-häng (GBG) 
Denna torsdag kommer vi inte ha ett vanligt Café Liberal, utan isstället ska vi ha inför kongress-häng. Det går ut på att vi som vanligt ses vid klockan 18, och fikar. Men i stället för att ha en talare som pratar om ett specifikt ämne så kommer vi prata om LUFs kongress som går av stapeln nästa helg.
Det kommer finnas tillfälle att diskutera stadgemotionerna, valberedningens förslag till ny förbundsstyrelse samt vad som egentligen kommer hända på kongressen.

Alla är välkomna både de som ska åka till helgen, de som funderar att åka i framtiden och alla som gillar fika och trevligt häng med LUF Storgöteborg.
När: torsdagen, den 27 november klockan 18:00.
Var: Partiexpeditionen, Nedre Kvarnbergsgatan 7, Göteborg.
Kontakt: Hanna Linnea Karlsson 0768881028.
Länk till eventet: https://www.facebook.com/events/731221070288497/?ref_dashboard_filter=upcoming

                       
2. Förnya ditt medlemskap
Det finns många goda skäl att vara medlem i Liberala ungdomsförbundet. Detta vet du såklart om efter du får detta mail och därmed är medlem i LUF. Dessvärre har organisationen en ganska hög genomströmning av folk som endast är medlemmar i ett år. För det ligger nämligen till som så att du måste förnya ditt medlemskap aktivt varje år. Ansträngningen är minimal men utfallet är maximalt. Oavsett om du är aktiv eller passiv medlem bidrar ditt medlemskap till massa bra saker. Tilläggas bör också att LUF Skåne har drabbats av e
n märklig hybris och tror att de är större än oss. Det är dom inte, och det skall dom inte heller vara fortsättningsvis. Nedan följer ett par goda anledningar till att förnya ditt medlemskap.

1. Du bidrar till att förstärka den liberala rörelsen.
2. Du bidrar till att öka LUF Västs inflytande internt i organisationen
3. Du får fortsatt tillgång till massa unika, liberala och kostnadsfria utbildningar.
4. Du tar ställning för frihetliga värden och visar missnöje mot regeringen.
5. Det är gratis.
Så, hjälp oss och dig själv att göra Sverige mer frihetligt, och förnya ditt medlemskap på länken nedan. Det tar max 2 minuter och det är fortfarande helt gratis.
https://luf.wufoo.eu/forms/farnyelse-av-medlemskap/


3. Kampanja med LUF Väst
Ett mantra som ofta upprepas, men kanske inte riktigt lika ofta efterlevs, är att vi måste spendera mer tid att prata med väljare än att gå på interna möten. I många sammanhang stannar detta vid ord. Men inte i LUF Väst. Om vi skall avsätta Stefan och CO 2018 måste vi bygga upp en stark bas redan nu. Därför åker LUF Väst åter ut på skolor runt om kring i länet för att predika det frihetliga budskapet. För att göra detta behöver vi din hjälp. Så ta en dag ledigt och följ med på någon av följande skolkampanjer framöver:

Tisdag 25/11 (imorgon): Lerums gymnasieskola. Avgång 9.40 från Göteborg C, spår ett. Kontaktperson: Max Sjöberg (0708 54 90 74)

Torsdag 27/11: Nils Erikssongymnasiet i Trollhättan. Avgång 9.00 från centralstationen, går såklart utmärkt att möta upp på plats också. Kontaktperson: Sharoken Hanna (070 473 75 59)
SAMT
Sven Erikssongymnasiet i Borås. Samling 10.00 på expen i Borås (Södra kyrkogatan 35). Kontaktperson Marcus Nilsen (076 160 02 02).

Tisdag 2/12 Kunskapskällan i Herrljunga! Avgång 9.00 från Göteborg C, går såklart utmärkt att möta upp på plats också.
Kontaktperson Henrik Edin (073 424 88 80)

Torsdag 4/12. Fridagymnasiet i Vänersborg. Avgång 9.00 från Göteborg C, går såklart utmärkt att möta upp på plats också
Kontaktperson Max Sjöberg (0708 54 90 74)


4. Föreläsning med Fredrik Segerfeldt (GBG)
Det är dessvärre allmänt känt att Göteborgs universitet ur många aspekter är rödare än blod. Därför är det ett mycket glädjande besked att en ny liberal kårförningen startats upp där, Liberal Scholars Society. Den 4 december kl 17.00-18.30 anordnar Liberal Scholars Society en föreläsning med Fredrik då han kommer och talar om sin nya bok, ”Den nya jämlikheten – global utveckling från Robin Hood till Botswana”. För oss i LUF är det självklart att stödja dylika initiativ. Att det dessutom är superintressant gör det självklart för oss att närvara. Hoppas att vi syns där!

När: torsdagen, den 4 december klockan 17:00.
Var: Göteborgs universitet.
Kontakt: Isabell Meltzer, ., 0705290638.
Länk till eventet: https://www.facebook.com/events/1487936704820158/?ref_dashboard_filter=upcoming


5. Julavslutning med partisterna och Gömd inte glömd!
Hej alla! Hösten har gått fort och snart är det 1:a advent. De som har varit med i förbundet en tid vet var det innebär: Startskottet för LUFs årliga vinterkampanj, Gömd inte Glömd. Då skramlar lufare in pengar till Flyktingfonden, vår egen organisation som hjälper papperslösa. I år kommer insamlingen att pågå tom sista januari, alltså lite längre än vanligt. Gömd inte Glömd kommer också att kombineras med en insamlingskampanj för asylboenden. På grund av kriget i Syrien och Irak söker rekordmånga personer asyl i Sverige, men många saknar vinterkläder, leksaker till barnen och ersättningen från Migrationsverket är låg. Dessutom får man som asylsökande varken söka jobb eller påbörja SFI (Svenska för invandrare) innan man får sitt uppehållstillstånd, vilket i normala fall tar 6-12 månader.

LUF Väst tar stolthet i att samla in pengar till gömda flyktingar. Medlen och tillvägagångssätten är många men målet är ett. Ett av de mer uppskattade sätten att samla in pengar är den årliga lussningen för FP Göteborg. Vi sjunger då julsånger (med en viss politisk touch) och skramlar med bössorna. En grym kväll utlovas.
LUF Väst uppmanar också de som vill och kan att även i andra sammanhang samla in pengar till flyktingfonden. Bössor finns att tillgå på expeditionen och har du några frågor så tveka inte att höra av dig!

När: onsdagen den 10 december klockan 17:30.
Var: Samling på Folkpartiexpeditionen, Nedre Kvarnbergsgatan 7, Göteborg.
Kontakt: Mattias Wallentin, 0708549077, .


6. LUFIA
Politik är både viktigt och roligt. Men ibland kan det vara lika viktigt och roligt att bland likasinnade bara slappna av och ha trevligt. Därför anordnar LUF Väst varje jul en legendarisk julavslutning som på allvar kan konkurrera med Kalle Ankas jul vad gällande kvalitet. Julgodis, ett quiz av rang och falsksång från distriktsledningen utlovas. Så rensa kalendern och boka in den 14 december i almanackan och håll utkik för mer information på mail och i facebook-gruppen.

När: söndagen den 14 december klockan 15:00
Var: Folkpartiexpeditionen, Nedre Kvarnbergsgatan 7, Göteborg.
Kontakt: Mattias Wallentin, 0708549077, .

 

Sharoken Hanna

Bor: Göteborg
Gör: Pluggar på distans

Älskar: Isbjörnar, hamburgare och Martin Luther King
Hatar: Utanförskap, intolerans och Nordkoreas regim
Hjärtefråga: Integration, civila rättigheter och bostadsmarknad

Kontakt:
Telefon: 0704-737 559
Mail: .

Kommentera inlägget