Östergötland


Välkommen till LUF Östergötland!

Vi är ett mellanstort distrikt som älskar liberalism och kampanjer. LUF Östergötland består av två klubbar, Norrköping och Linköping. Vi har Café Liberal, träffar då vi diskuterar politik, varannan vecka – kontakta oss om du är intresserad av att närvara!

Styrelsen för 2015 består av:

Malin Niemi, ordförande
Liam Strand, vice ordförande
Lotta Rungård, andre vice ordförande
Patrik Karlson, kassör
Mira Aksoy, ledamot
Hannan Chehade, ledamot
Christoffer Saanum, ledamot
Anthony Öhnström, suppleant
Alexander Sun Zhang, suppleant

Kontakt:

Malin Niemi
0734049413
malinskeppsbyniemi@gmail.com