RAPPORT: UTRIKESPOLITISKA ARBETSGRUPPEN

Liberala ungdomsförbundet har under senare år på kongresser och årsmöten runt om i landet haft uppe frågan om Förenta Nationernas (FN:s) existens. Det finns brett skilda åsikter inom Liberala ungdomsförbundet om FN ska finnas, vilket format det ska ha och med vilket...

LUF mötesuttalande: Belarus måste avskaffa dödsstraffet

Belarus måste avskaffa dödsstraffet Liberala ungdomsförbundets förbundsstyrelse skickar vykort till Belarus diktator Aleksandr Lukasjenko. LUF deltar i en kampanj för avskaffandet av dödstraff i Belarus. Dödsstraffet är inhumant och rättsosäkert. Fler måste sätta...

LUF söker ombudsperson/er

Liberala ungdomsförbundet är en frihetlig organisation vars främsta uppgift är att aktivera liberala ungdomar och stärka liberala värden i samhället. Med omkring 20 aktiva distrikt runt om i hela landet behöver organisationen stärkas med en eller flera personer som...
Kallelse till kongress – 5 till 7 augusti 2016

Kallelse till kongress – 5 till 7 augusti 2016

Kongressen är Liberala ungdomsförbundets högsta beslutande organ. Samtliga medlemmar har motions- och deltaganderätt till kongressen. Motionerna kan handla om både interna saker som stadgar och verksamhetsplaner, men också om politiska ställningstaganden....

Inbjudan till Universitet liberal 2016

Liberala ungdomsförbundet har det stora nöjet att idag bjuda in till och öppna anmälan för Universitet liberal 2016. Årets tema på utbildningen är liberalism. Universitet liberal är förbundets största utbildning och riktar sig till samtliga medlemmar. Det pågår från...